Ottar 2013-2015

Ottar 2013–2015 

294/2013 UVÆR, ULYKKER OG UNDERGANG
Alm, Torbjørn og Graff, Ola: Innledning
Dyrendal, Asbjørn: Verdens ende. 2012, mayakalendere og apokalypsens kultur
Furseth, Astor: Skredulykker i nord
Bratrein, Dahl Håvard: "Ti søen den tager så mangen" - om storm og uvær på kysten
Danielsen, Dag Inge: Fremtidens naturkatastrofer overvåkes og varsles
Bondevik, Stein: Framleis grøne etter 8150 år i ei tsunami-avleiring i Lyngen
Eng, Vidar: Nord-Norges verste uvær
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet  
295/2013 TROMSØ-OMRÅDET. SAMISK-NORSK MØTEPLASS
Brantenberg, Terje og Storm, Dikka: Innledning
Gjerde, Jan Magne: Frå dei fyrste pionerar til møtestad – Tønsnes i steinalderen
Sommerseth, Ingrid: Arkeologiske spor etter fonnejakt på villrein
Munch, Gerd Stamsø: Tre kvinner fra vikingtidens stor-Tromsø
Hansen, Lars Ivar: Bodde det samer i Tromsø? Hva folketellingene forteller – og ikke forteller
Pedersen, Aud-Kirsti: Gálláferd - Kaldfjorden, eit tidlegare tospråkleg samisk-norsk samfunn
Sveen, Stine Benedicte: Muntlig tradisjon og samiske stedsnavn på Stuoranjárga/Tromsø fastland
Pedersen, Paul og Nyseth, Torill: Bysamer og bysamiske institusjoner i Tromsø - et nytt trekk i byens historie
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet

296/2013 INSEKTER OG ANDRE SMÅKRYP
Alm, Torbjørn: Innledning
Kvamme, Torstein: Maur i nord - rikere fauna enn du tror
Nilssen, Arne C. og Lundmo, Stig: Gresshopper i Nord-Norge
Mook, Reinhard: Mikroklima og insekter
Nilssen, Arne C. og Bergersen, Robert: Funn av skolopendere og tusenbein i Nord-Norge
Nilssen, Arne C.: Hvordan fotografere insekter, blomster og små detaljer i naturen
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet

297/2013 DOPAMIN - MOLEKYLET FOR LYST, LAST OG LIDELSE
Torgunn, Wærås: Innledning
Ravna, Westrheim Aina: Dopamin - vår naturlige rus
Ravna, Westrheim Aina: Rette i fletta
Ravna, Westrheim Aina og Sylte, Ingebrigt: Drug design på data´n
Sylte, Ingebrigt og Georg, Sager: En pionerforsker
Bekkelund, Svein Ivar: Parkinsons sykdom og psykiatri
Kvernmo, Siv: Spis sild og bli snill
Pettersen, Gunn: Spiseforstyrrelser
Hetland, Audun: Syk i hodet?
Karlsen, Pål Johan: Har du viljestyrke?
Flaten, Magne Arve: Placeboeffekten
Træen, Bente: Dopamin i lys av natur og kultur
Træen, Bente: Jakten på en å elske
Isaksen, Bjarne: Rus i kunsten - kunst i rusen
Wærås, Torgunn: Rusens mange ansiker
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet

298/2013 FRA EN SVINDLER SOM STORTINGSMANN TIL 
HARMLØSE VEPS

Alm, Torbjørn og Graff, Ola: Innledning
Barrett, Rob: Havet som søppelplass
Helskog, Knut: Ski og truger i fennoskandisk bergkunst
Barstad, Trond Elling, Lønnve, Ole J. og Gammelmo, Øivind: På jakt etter nye insekter i fjellskogen
Jensen, Eivind Bråstad: Ole Martin Gausdal - Tromsøseminaristen som ble Nordlys-redaktør og høyt profilert stortingsmann
Thomsen, Elsebeth: Den eneste i verden - en unik fossil fisk fra Spitsbergen
Eldjarn, Gunnar: "Draken Harald Hårfagre" Verdens største vikingskip
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet


299/2014 1814-2014: GRUNNLOVA 200 ÅR
Fulsås, Narve: Innleiing
Fulsås, Narve: 1814: Stormaktspolitikk, skandinavisk rivalisering og norsk opprør
Engelsen, Bente: På tide å skrive historien om?
Niemi, Einar: Finnmark og Eidsvoll 1814: Innenfor eller utenfor, patrioisme eller lokalisme?
Elstad, Hallgeir: Dei nordnorske fullmaktene - innsyn i stemninga frå merkeåret 1814
Michalsen, Dag: Grunnlovens yttergrenser: Unntakstilstand og forfatning
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet

300/2014 RETT OG RETTSHISTORIE(R) FRA NORD-NORGE OG HAVET UTENFOR
Ravna, Øyvind og Henriksen, Tore: Innledning
Hansen, Jonas: Grunnloven og stemmerett i nord
Falkanger, Aage Thor: Lagmannen og lagtinget i Hålogaland
Ravna, Øyvind: Kongelige disposisjoner på 1600-tallet og betydingen for bygdefolkets adgang til å eie og forvalte utmark i Nord-Norge
Eriksen, Gunnar: Den halte reinen
Ravna, Øyvind: Retten til land og vann i Finnmark - har et halvt århundres samisk kamp ført frem?
Frostad, Magne: Ramsalte ran og drap
Steinbakk, Annikken: Det var en gang en konge, som hadde et hav...
Dahl, Irene: Fiskerisamarbeidet mellom Norge og Russland
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet

301/2014 FRA FUGL TIL REIN
Barrett, Rob og Ragazzi, Rossella: Innledning
Nilssen, Arne C. og Bergersen, Robert: Steinsprettens forekomst i Nord-Norge
Bjørklund, Ivar: Anders Larsen - en samisk veiviser
Frafjord, Karl: Kan vi måle evolusjon?
Riseth, Jan Åge: To skritt fram og ett tilbake? Samisk reindrift og kampen for anerkjennelse
Thomsen, Elsebeth, Hurum, Jørn H. og Lauritzen, Stein-Erik: Hva gjorde en ca. 340 000 år gammel bjørn på Kvaløya i Troms?
Vader, Wim: Endringer i nordnorsk fuglefauma 1

Hegstad, Sveinulf: Fotografiet

302/2014 VARANGERHALVØYA - ET LITE STYKKE ARKTIS
Jensvoll, Ingrid: Innledning
Corner, Geoffrey D.: Geologi og landsklap: en reise i tid
Schanche, Audhild og Schanche, Kjersti: Jakt og fangst i eldre tid
Ravna, Øyvind: Reindriften i Varanger - rettshistorie
Hanssen-Bauer, Inger og Tveito, Ole Einar: Klima og klimaendringer
Jepsen, Jane Uhd og Tømmervik, Hans: Mellom skog og tundra: Skoggrensen
Ravolainen, Virve, Soininen, Eeva og Bråthen, Kari Anne: Den grønne tundraen
Karlsen, Stein Rune: En artsrik flora
Strann, Karl-Birger og Ims, Rolf, A.: Det særegne dyrelivet
Killengreen, Siw T.: Fjellreven på den arktiske tundraen
Niemi, Einar: Grenseland: Streiftokt i Varangers kulturhistorie
Broderstad, Else Grete og Hausner, Vera: Naturbrukeres holdninger til Finnmarkseiendommen
Ims, Rolf A., Henden, John-André og Jensvoll, Ingrid: Varangerhalvøya i klimaendringenes tidsalder
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet

303/2014 SPRÅK OG SPRÅKMANGFALD I NORD-NOREG - innblikk i det som er og var
Pedersen, Aud-Kirsti: Innleiing
Bull, Tove: Nordnorsk språk i historisk perspektiv
Pedersen, Aud-Kirsti: Inndeling av nordnorske dialektar - karakteristiske kjenneteikn
Hiss, Florian: Språkholdninger, emosjoner og identiteter - Hva betyr språklige forskjeller for oss?
Junttila, Jorid Hjulstad og Sundelin, Marit: Fleirspråklegheit i barnehagar i Tromsø
Lindgren, Anna-Riitta: Litt før den etniske renessansen - feltarbeid blant kvener på slutten av 1960-tallet
Sollid, Hilde: Kvensk påvirkning på norsk i Nord-Troms
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet

 304/2015 HAVFORSKING I NORD
Sætra, Gunnar: Innleiing
Sunnanå, Knut: Barentshavet - et globalt spiskammer
Sætra, Gunnar og Fossheim, Maria: Fisk på flyttefot
Sundet, Jan H. og Nøttestad, Leif: Nye arter i nordområdene - makrell møter snøkrabbe
Buhl-Mortensen, Lene og Holte, Børge: Bunndyr varsler om miljøforandringer
Bjørn, Pål Arne og Skardhamar, Jofrid: "Til laks åt alle..."
Johansen, Robert A. og Gabrielsen, Kjersti Lie: Havet som medisinskap og energireserve
Hoel, Alf Håkon: Havforskning i nye farvann
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet
305/2015 VIKINGTID - DA OG NÅ!
Hauan, Marit Anne: Innledning
Storli, Inger: Høvdinger i et skiftende politisk landskap
Bratrein, Håvard Dahl: Sagalitteraturen - ei viktig kilde til vikingenes liv
Stylegar, Frans-Arne: Hus og gård i Ottars hjemtrakter
Arntzen, Johan E.: Historia om en gravhaug fra vikingtid på Ness i Hamarøy
Jørgensen, Roger: Vikingenes sverd - bare et drapsvåpen?
Solli, Brit: Fra Odin og Frøya til Jesus og Maria - fra ekstase til askese
Løkka, Nanna: Dagens vikingtid
Hauan, Marit Anne og Mathisen, Stein R.: Mytenes vikinger
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet

306/2015 DET EKSOTISKE NORD
Barrett, Rob og Ragazzi, Rosella: Innledning
Elvebakk, Arve: Calandrinia - eksotiske forskningsobjekt i Botanisk hage
Brekke, Mary: Å spre kunnskapens lys over bygd og by. Trondenes seminarium 1826-1848
Nilssen, Arne C. og Åsbakk, Kjetil: Reinbremslarver som parasitter hos mennesker
Hassan, Ammar Ali, Sandanger, Torkjel M. og Brustad, Magritt: Reinkjøtt - en næringsrik og trygg delikatesse fra nord
Baglo, Cathrine: Sameleire i Tromsø som turistmål, fotomotiv og møteplass
Barrett, Rob: "Pingvinen skal bli norsk fugl"
Mook, Reinhard: Risikovær
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet
307/2015 NORD-NORGE ETTER OLJEN: FORNYET ELLER FORLATT?
Dale, Brigt: Innledning
Bay-Larsen, Ingrid og Haugan, Peter M.: Et kunnskapsbasert nordområdepolitikk
Dale, Brigt og Kristoffersen, Berit: Petroleumseventyret på (is)kanten? Nord-Norge, oljen og de øvrige ressursene
Mariussen, Åge: En grønn industriframtid i nord?
Gjertsen, Arild og Magnussen, Tone: Gruver, landskap og verdier
Sønvinsen, Signe Annie: Kystsysselsetting når oljen forsvinner
Busch, Kjersti Eline T.: Nye arter - nye muligheter
Førde, Anniken, Kramvig, Britt og Kristoffersen, Berit: Kunnskapsmøter i hvalturisme i Norge og på Island
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet

308/2015: ISBJØRN KONGEN AV ARKTIS
Aars, Jon og Vongraven, Dag: Innledning
Aars, Jon: Isbjørnens biologi på Svalbard
Gjertz, Ian, Andersen, Magnus og Wiig, Øystein: Norsk isbjørnfangst
Gjertz, Ian: Isbjørn og folk på Svalbard
Vongraven, Dag og Movik, Eigil: Forvaltning av isbjørn på Svalbard
Vongraven, Dag: Internasjonalt samarbeid under isbjørnavtalen
Aars, Jon og Wiig, Øystein: Isbjørnen og et klima i endring
Routti, Heli: Miljøgifter i isbjørn
Merkel, Benjamin og Lone, Karen: Innsikt fra telemetri før og nå
Wiig, Øystein, Aars, Jon, Bachmann, Lutz og Ingólfsson, Òlafur: Verdens eldste isbjørnfossil og hva det har lært oss
Wærp, Henning Howlid: Isbjørn i norsk litteratur
Jølle, Harald Dag: Nansens første isbjørnjakt
Olaussen, Hege: Fra truende til truet - isbjørn i bilder
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet

TILBAKE