PDF-filer av Ottar 2007–2009

Ottar 2007–2009

264/2007 FRA FJÆRE TIL FJELL
Nilssen, Arne C.: Innledning
Møller, Jakob J. og Fredriksen, Per Tore: Hullet gjennom Torghatten
Aak, Anders: Spyfluer og tørrfiskproduksjon
Barrett, Rob: 12. mars, død eller levende
Frafjord, Karl: Flygende pattedyr
Jørgensen, Roger: Den første kommersielle kvalfangsten i Nord-Norge
Sagerup, Kjetil og Gabrielsen, Geir Wing: Er Mack-øl og måsegg en saga blott?
Nilssen, Arne C.: Invasjon av vindelsvaremere i Nord-Norge høsten 2005 og 2006
265/2007 KLIMA I FORTID OG FRAMTID
Lebesbye, Erland: Innledning
Hald, Morten og Lebesbye, Erland: Klima i fortid, nåtid og fremtid
Larsen, Eiliv: Istider i fortid og framtid
Elverland, Ellen, Vorren, Karl-Dag, Alm, Torbjørn, Hufthammer, Anne Karin og Vorren, Tore O.: Plante- og dyrefossiler forteller om fortidens klima på Andøya
Bakke, Jostein, Birks, John og Birks, Hilary: Planter og fortidens klima
Koc, Nalân og Kristensen, Dorthe Klitgaard: Naturlige endringer i Golfstrømmen
Jansen, Eystein: Da havet var varmere enn nå
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet
266/2007 BARNELEK MED PLANTER
Innledning: Alm, Torbjørn og Elverland, Ellen.
Alm, Torbjørn og Elverland, Ellen: Barnelek med planter – med røtter i en fjern fortid
Alm, Torbjørn og Elverland, Ellen: Planter til pryd og pynt
Elverland, Ellen: Bind deg en blomsterkrans
Alm, Torbjørn: Prest, prost, enkemann, ungkar – planter til spådom og varsel
Elverland, Ellen og Sortland, Andy B.: Lurte dæ! – noen narrestreker med planter
Elverland, Ellen: Grønne gleder: spiselige planter sett med barneøyne
Alm, Torbjørn og Sortland, Andy B.: Fra konglekrig til kappestrid: planter som våpen
Sortland, Andy B.: Planter i rollelek
Mørkved, Brynhild og Hanssen, Øistein: Lyd og ulyd fra planter
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet
267/2007 SAMER PÅ UTSTILLING
Baglo, Cathrine: Ustillinger av samer i tida 1822-1934
Mathisen, Stein R.: Mr. Bullock´s Exhibition of Laplanders
Rothfels, Nigel: Carl Hagenbecks utstillinger av mennesker
Jünge, Åke: Sørsamar på utstilling i Paris 1889
Hætta, Odd Mathis: Samer på utstilling i Tyskland 1930
Danielsen, Bente Waage: Min far har råkjørt med reinsdyr i pulk - i Paris!
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet
268/2007 PÅ LAND OG HAV
Møller, Jakob J.: Funn av olje og gass på land i Norge
Elverland, Ellen: Barns botaniske byggverk
Frafjord, Karl: Hva skjedde med fjellereven i Norge?
Hansen, Jesper: Vandringsmønstre for en 460 millioner år gammel brakiopodfauna i Oslo
Nilssen, Arne C.: En ny art lauvmakk har kommet til Nord-Norge
Frafjord, Karl: Vårt aller, aller minste rovpattedyr
Elvevoll, Edel O. og Østerud, Bjarne: Fisk som helsekost – enda bedre enn sitt rykte
Maurstad, Anita: Har lakseoppdrett betydning for torskens gyting?
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet
269/2008 KVENENE - I GÅR OG I DAG
Niemi, Einar: Hvem er kvenene?
Sundelin, Egil W.: Norske kveners forbund/Ruijan Kveeniliitto. Fra idé til virkelighet
Söderholm, Eiria: Som perler i et kjede. Språksplittelse på Nordkalotten og eget skriftsspråk for kvener
Aarekol, Lena: Om å kle seg kvens
Andreassen, Irene: "Maanantai on fasta kalapäivä"
Ryymin, Teemu: "De nordligste Finner": Kvenene sett fra finsk side
Lane, Pia: Språkskifte og identitet blant kvener og Canada-finner
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet
270/2008 TING - OM UNIVERSITETET
Innledning: Christensen, Karen Marie
Aarbakke, Jarle: Et forskningsuniversitet i nord
Hauan, Marit Anne: Ting
Jensen, Eivind Bråstad: Universitetet i Tromsø - noen gløtt fra 40 års virke i og for Nord-Norge
Seljelid, Rolf: En liten fortelling om vind og skiftende strømmer
Presentasjon av fakultetene og sentrene ved Universitetet i Tromsø
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet
271/2008 SPISELIGE PLANTER
Alm, Torbjørn: Innledning
Alm, Torbjørn: Matplanter i fjæra
Mørkved, Brynhild: Suppeplanter
Sortland, Andy B.: Salat og pasta - hverdagsmat i nord
Mørkved, Brynhild: Krydder - det lille ekstra
Vange, Vibekke og Elverland, Ellen: Sommerens leskende drikker
Alm, Torbjørn: Kvann - vår eldste grønnsak?
Elverland, Ellen, Hans K. Elverland Henriksen og Bjerke W. Jarle: Lav som mat - festmåltid for viderekomne?
Vange, Vibekke: På tur etter mat
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet
272/20008 DET INTERNASJONALE POLARÅRET
Gotaas, Geir: Innledning
Reigstad, Marit, Hansen, Edmond og Gerland, Sebastian: Framstredet tar tempen på Arktis
Lane, Pia og Räisänen, Anna-Kaisa: LICHEN-prosjektet - et humanioraprosjekt i polarårsbuketten
Pedersen, Ønvik Åshild og Blom, Kirsti: Svalbardrypa og andre ryper - ei bok for barn
Hoogensen, Gunhild: Olje, gass, sikkerhet - og deg
Ehrich, Dorothée, Ims, Rolf A, Lecomte, Nicolas og Yoccoz, Nigel: Arktiske rovdyr som klimaindikator
Ytterstad, Andreas, Sojtaric, Maja og Løvø, Gudmund: Polarforskning i beste sendetid?
Hanssen, Svenn Are og Moe, Børge: Arktisk superslanker
Gotaas, Geir: Polarår nummer fire i rekka
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet
273/2008 FERSKVANNSFISK
Amundsen, Per-Arne og Kristoffersen, Roar: Innledning
Amundsen, Per-Arne og Kristoffersen, Roar: Anders Klemetsen - en pioner i nordnorsk ferskvannsforskning
Kristoffersen, Roar, Amundsen, Per-Arne og Knudsen, Rune: Ferskvann og ferskvannsfisk i Nord-Norge
Knudsen, Rune, Per-Arne og Kristoffersen, Roar, Primicerio, Raul, Dalsbø, Laina og Evjen, Jan: Takvatnprosjektet - vellykket kultiverings- og forskningssamarbeid
Knudsen, Rune, Siweertsson, Anna og Amundsen, Per-Arne: Darwins fisker? Spennende evolusjon evolusjon hos røye og sik
Per-Arne og Kristoffersen, Gjelland, Karl Øystein, Siwertsson, Anna, Lien, Cesilie, Dalsbø, Laina og Jensen, Hallvard: Invasjon av lagesild i Pasvikvassdraget
Rikardsen, Audun H.: "To sea or not to sea? - that is the question"
Rikardsen, Audun H., Davidsen, Jan G., Halttunen, Elina, Jensen, Jenny L.A., og Gjelland, Karl Øystein: Datateknologi avslører fiskens hemmligheter!
Johansen, Morten, Svenning, Marin-A. og Rikardsen, Audun H.: Liten bekk gir stor laks - litt om laksen i Tana
Gabler, Heidi-Marie og Amundsen, Per-Arne : Ferskvannsulker - en konkurrent for laksunger?
Kristoffersen, Roar, Knudsen, Rune og Amundsen, Per-Arne: Fiskeparasitter
Kristoffersen, Roar, Winger, Anja C., Knudsen, Rune og Rikardsen, Rune H.: Gyrodactylus salaris - laksedreper og røyeplager
Svernning, Martin-A., Godiksen, Jane A. og Bjørvik, Eigil T.: Svalbardrøya arkiverer historiske klimadata
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet
274/2009 LIV I NORD
Nilssen, Arne C., og Christensen, Karen Marie: Innledning
Nilssen, Arne C.: Charles Darwin, den komplette naturhistoriker
Brustad, Magritt, Engelsen, Ola og Sundanger, Torkjel: D-vitamin i nord - sola, mølja og miljø
Pedersen, Torstein, Amundsen, Colin og Wickler, Stephen: Hva forteller torskens øresteiner om fisket i middelalderen og nå?
Gjerde, Jan Magne: Berga fortel - historier i berg
Johansen, Tor J.: Poteten til heder og verdighet igjen
Graff, Ola: Fra skurker til helter
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet
275/2009 KNUT HAMSUN. Nordlending, nobelprisvinner og nazist 
(heftet fås også på engelsk)
Arntzen, Even: Innledning
Altinius, Ronald Nilsen: Et tårn for Hamsun
Arntzen, Even: Hamsun som nordlending
Knutsen, Nils M.: "Teologen i Æventyrland" - Lokalpatrioten Hamsun
Wærp, Henning Howlid: Nordlandsnatur eller symbollandskap? - Litt om Pan
Egeberg, Erik: Knut Hamsun i Russland
Knutsen, Nils M.: Hamsun og samene
Arntzen, Even: Nazisten Hamsun
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet
(Innslag fra NRK)
276/2009 DRIVGODS - SKATTER FRA HAVET
Alm, Torbjørn: Innledning
Alm, Torbjørn: Frø fra fjerne kyster
Alm, Torbjørn: Eksotiske drivfrø i folketradisjonen
Alm, Torbjørn og Johansen, Stein: Drivved på norskekysten - tømmer fra fjerne skoger?
Bratrein, Håvard Dahl: Rekved, drivtømmer, vrakgods og andre nordnorske herligheter
Nilssen, Arne C. og Bergersen, Robert: Dyr som spres med havstrømmer
Alm, Torbjørn: Drivgods av mange slag
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet
277/2009 EN BOPLASS MED MANGE OVERRASKELSER
Arntzen, Johan Eilertsen og Grydeland, Sven Erik: Innledning
Edvardsen, Tom André: Eldre steinalder på Skålbunes
Grydeland, Sven Erik: Livet i eldre steinalder
Hole, Johan Terje: Jernalder på Eidet - vage tufter, komplekse bosetningsspor
Olsen, Morten: Skåla på Skålbunes
Floor, Rune: Essa på Skålbunes
Tveraabak, Unn: Det forhistoriske landskapet på Skålbunes ved Saltstraumen
Arntzen, Johan Eilertsen: Jordbruk i eldre jernalder - Hva kan jorda fortelle?
Grydeland, Sven Erik: Fra kosmos til kaos - sluttord
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet

278/2009 EN FORSVUNNET VERDEN - FIN FLORA OG FRYKTINNGYTENDE FAUNA!
Thomsen, Elsebeth: Innledning
Thomsen, Elsebeth og Manum, Svein B.: Andøyas mesozoiske fauna og flora - et eksotisk innslag i Norges geologiske historie
Norborg, Arne Kristoffer: Fiskeøglen fra juraavleiringen på Andøya
Blomeier, Dierk og Maisch, Michael: Fiskeøglen "Øgli" - et enormt rovdyr fra triashavet på Svalbard
Knutsen, Espen M., Hurum, Jørn og Nakrem, Hans Arne: Svalbards unike fiske- og svaneøgler fra juratiden - utgravning, konservering og forskning
Hurum, Jørn: Norske dinosaurer
Thomsen, Elsebeth: Miss Mary Anning (1799-1847) "Paleontologiens prinsesse"
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet

TILBAKE