PDF-filer av Ottar 2004–2006

Ottar  2004–2006

249/2004 SKYGGER BLANT STJERNENE
Thorvaldsen, Steinar: Innledning
Aspaas, Per Pippin og Johansen, Nils Voje: Astronomen Maximilian Hell: Fra Wien til Vardø for å se Venus
Aspaas, Per Pippin og Johansen, Nils Voje: Venus møter sola 8. juni 2004 i historisk lys
Thorvaldsen, Steinar og Hansen, Truls Lynne: Merkurs møter med sola
Thorvaldsen, Steinar: Solformørkelser
Bruvold, Anne: Solur – skygger som viser tida
Thorvaldsen, Steinar: Måneformørkelser
Solheim, Jan-Erik: Skibotn teleskopet og stjerneformørkelser
250/2004 BOTANISK HAGE 10 ÅR   (UTSOLGT!)
Haugli, Finn: Innledning
Haugli, Finn: Botanisk hage 10 år
Haugli, Finn og Giæver, Mariannne: Botanisk hage i opplysningens tjeneste
Mørkved, Brynhild: Fra oldemors hage til moderne genbank: Tradisjonsplantesamlingen
Nilsen, Dagfinn Brønnlund og Haugli, Finn: 20 år med Rhododendron i Tromsø – 10 år med botanisk hage
Haugli, Finn: Valmuesøstrene i Arktisk-alpin botanisk hage
Elvebakk, Arve: Søramerikanske plantar i nordnorske hagar
Haugli, Finn: Saxifraga-samlingen i Arktisk-alpin botanisk hage i Tromsø
Nyvoll, Kristian: Busker og trær til le og hegn. En vandring i Lehaugene i Botanisk hage
251/2004 KUNNSKAP OG BEVISSTGJØRING OTTAR 50 ÅR
Wold, Helge A.: Høvdingens stemme
Olsen, Bjørnar: En steinalderarkeolog ved Varangerfjorden
Hauan, Marit Anne og Mathisen, Stein R.: Med fotfeste i folkets røtter
Sørenssen, Bjørn: Den standhaftige finnmarkingen. Knut Erik Jensen og suksessen "Heftig og begeistret"
Wold, Helge A.: Fugleelskerne
Graff, Ola og Karlstad, Mari: "... det finnes en sang ..." Et møte med Kari Bremnes og Mari Boine
Greve, Anniken: Et sted og vite
252/2004 NORDLYSET FRA FANTASI TIL FORSKNING (UTSOLGT)
Brekke, Asgeir: Innledning
Brekke, Asgeir: Det milde nordlyslandet
Brekke, Asgeir: Gerd Gymesdotter og nordlyset
Brekke, Asgeir: Fra Kongsspeilet til Sir Edmund Halley
Brekke, Asgeir: Akevitten og nordlyset
Brekke, Asgeir: Aurora Borealis
Brekke, Asgeir: Nordlysets kamera magica
Brekke, Asgeir: Nordlyset, himmelens eget TV-bilde
Brekke, Asgeir: Fra Haldde til EISCAT
Brekke, Asgeir: Hvor blir det av nordlyset?
Serck-Hanssen, Caroline: Nordlysmotiver i kunsten
Jørgensen, Bjørn: Nordlysjakt med kamera
253/2004 BJØRNØYA – HISTORIE, NATUR OG FORSKNING
Christensen, Guttorm N. og Evenset, Anita: Innledning
Barr, Susan og Strøm, Hallvard: Natur og historie
Evenset, Anita og Borgå, Katrine: Livet i havet
Strøm, Hallvard og Bakken, Vidar: Sjøfuglene
Christensen, Guttorm N., Klemetsen, Anders og Svenning, Martin-A.: Røya på Bjørnøya – suveren i karrige innsjøer
Kallenborn, Roland, Christensen, Guttorm N. og Schlabach, Martin: Hvor kommer miljøgiftene på Bjørnøya fra?
Borgå, Katrine, Evenset, Anita og Gabrielsen, Geir Wing: Miljøgifter i havet rundt Bjørnøya
Evenset, Anita og Christensen, Guttorm N.: Ellasjøen – "hot-spot" for miljøgifter
Gabrielsen, Geir Wing og Bustnes, Jan Ove: Er polarmåkene på Bjørnøya påvirket av miljøgifter?
Svenning, Martin-A., Klemetsen, Anders og Christensen, Guttorm N.: Røya i Ellasjøen. Full av PCB, men har det noen negativ effekt?
254/2005 POLARNORGE
Reymert, Per Kyrre: Innledning
Hagen, Rune Blix: Christian Kvart og kampen om nordområdene
Haug, Tore: Forvaltning av ishavssel: fra ungproduksjon til fangstkvoter
Sørensen, Tore: Ishavsskipper Johan Hagerup og hans første overvintringstur til Spitsbergen
Kovacs, Kit M. og Lydersen, Christian: Svalbrads fugler og pattedyr i et varmere klima
Hegseth, Else Nøst: Isalgene – det ukjente livet under isen i Arktis
Winther, Jan-Gunnar og Gabrielsen, Geir Wing: Barentshavet – et hav i endring
255/2005 GLØTT FRA NORDNORSK LUFTFARTSHISTORIE
Brantenberg, Terje: Innledning
Widerøe, Turi: Da grønne vinger samlet landet
Kleve, Karl L.: Opp gjennom luften – bort over havet
Åkra, Kjetil: Senkingen av Tirpitz
Sandring, Fridtjof: Marinens flystasjon i Tromsø 1939–1940
256/2005 ARKTISK LYS
Ørbæk, Jon Børre: Innledning
Ørbæk, Jon Børre: Blålyset: polardag, polarnatt og lav arktisk sol
Moen, Jøran: Nordlys: et gåtefullt skuespill
Ørbæk, Jon Børre: Hvitt lys: reflekterende is og snø
Sigernes, Fred: Rødt vinterlys: mystisk rød desemberhimmel over Svalbard
Hole, Lars R.: Spredt lys: arktisk dis og lav sol
Leu, Eva: Skadelig lys: UV-stråling i krystallklart vann
Hegseth, Else Nøst: Levende lys: lys, alger og primærproduksjon
Stokkan, Karl-Arne: Regulerende lys: lys og biologiske rytmer
Hansen, Vidje: Gladlys: blir vi deprimert av lysmangel i mørketiden?
257/2005 KABELVÅG – ET STED Å VÆRE, ET STED Å LÆRE!
Hauan, Marit Anne: Innledning
Bertelsen, Reidar: Vágar, et sentrum i bevegelse i tid, i landskapet, i menneskenes forestilling
Vaa, Aaslaug: Kabelvåg i kunsten og kunsten i Kabelvåg
Jacobsen, John Kr. Steen og Haukeland, Jan Vidar: Nyvågar/Storvågan som "iscenesatt fiskevær"
Elstad, Åsa: Lofoten folkehøgskole og Kabelvåg
Tollefsen, Brynjar: Lofotkvelden – deen levende historia
258/2005 MED BLIKK FOR ARKITEKTUR
Ruud, Bodil og Hage, Ingebjørg: Innledning
Skogvang, Hege: Statlig bryggeri på 78 grader nord
Trædal, Vidar: Amtmann Lorch og korskirkene i Finnmark
Ruud, Bodil: "...forhinden den gamle falder ned over prest og menighed. Kirkeforfall og kirkebygging i en trengselstid.
Sundvall, Helen: Musikkpaviljongene i Nord-Norge – reist for byliv og janitsjar
Olaisen, Audhild: Hamarøy kyrkje og korskyrkjene i Nordland på 1700-talet
Bidne, Arlen Synnøve: Drømmenes hus. Kinoer i Tromsø 1909-2005.
259/2006 REINDRIFT I ENDRING
Bjørklund, Ivar: Innledning
Sara, Mikkel Nils: Reindrift og grensesperringer – om eldre tiders årssyklus i Kautokeino
Päiviö, Nils Johan: Sirkas sameby – om konsekvenser av beitekatastrofer
Kalstad, Johan Albert: "Gi oss tilbake vårt beiteland" – samisk reindrift på Kolahalvøya
Bjørklund, Ivar: Nomadeskolen – alfabetet som ressurs på tundraen
Anderson, David: Revitalisering av sjamanisme og reindrift øst for Baikal
Petty A. Grey: Privatiseringen på Chukotka og reindriftens (foreløpige) skjebne
260/2006 FORVALTNING AV BARENTSHAVET
Sander, Gunnar: Innledning
Johansen, Bjørn Fossli og Sander, Gunnar: Forvaltningsplanen for Barentshavet – hva er nytt?
Quillfeldt, Cecilie H. von: Økologisk særtrekk for Barentshavet
Quillfeldt, Cecilie H. von: Sårbare områder
Sander, Gunnar: Menneskelig påvirkning og konsekvenser på økosystemet
Sander, Gunnar og Dommasnes, Are: Kan vi forutsi hva som vil skje med økosystemet i Barentshavet?
Arbo, Peter: Den nye petroleumsprovinsen
Hoel, Alf Håkon og Sydnes Are K.: Helhetlig havpolitikk – erfaringer fra andre land
Hoel, Alf Håkon: Det folkerettslige rammeverket for ressursforvaltningen
Hønneland, Geir: Samarbeidet med Russland – erfaringer og utgangspunkt
Åtland, Kristian: Barentshavet som sikkerhetspolitisk arena
Arbo, Peter og Sander, Gunnar: Framtidsbilder av nordområdene
261/2006 TROMSØPALMEN OG ANDRE INNFØRTE ARTER
Alm, Torbjøn: Innledning
Alm, Torbjørn, Jensen, Christin og Often, Anders: Tromsøpalmens historie
Alm, Torbjørn og Often, Anders: Tromsøpalmen og dens slektninger - et knippe pestplanter
Alm, Torbjørn: Tromsøpalmen i folketradisjonen
Alm, Torbjørn, Often, Anders og Wesenberg, Jan: Innførte planter: fra pryd til problem
Often, Anders og Stabbeltorp, Odd: Planter og dyr som "blindpassasjerer" - eller globaliseringens pris
Barrett, Rob: New Zealand - et skrekkeksempel
Nilssen, Arne C.: Spredning av arter er et stort globalt problem
262/2006 ILDEN I SENTRUM
Niemi, Anja Roth: Innledning
Odgaard, Ulla: Ildstedet som livssentrum
Westerdahl, Christer: Ildstedet og menneske
Ramstad, Morten: Melkøya - ild og energi gjennom 11 000 år
Sommerseth, Ingrid: Àrran - levende historier i landskapet
Niemi, Anja Roth: Mennesker og mat i steinalderen
Ramstad, Morten: Nye bål - gammel ved. Treartsbestemmelse, datering og fortidens ildsteder
Henriksen, Jørn: Ild og tranolje: hellegroper og nordnorsk jernalder
Narmo, Lars Erik: Kokegroper og ideologi
263/2006 HELSE OG SJUKDOM HOS REIN (Heftet fås også på samisk)
Tryland, Morten: Innledning
Haugerud, Rolf Egil: Historiske gløtt på reinhelseforskning og -forvaltning i nord
Aamot, Herdis Gaup: Reineiers behandling av sjukdom hos rein
Aamot, Herdis Gaup: Klinisk praksis i reindrifta
Josefsen, Terje D. og Mørk, Torill: Sjukdomslære (patologi) hos rein
Aamot, Herdis Gaup: Reinslakting og kjøttkontroll
Josefsen, Terje D., Åsbakk, Kjetil og Oksanen, Annti: Parasitter og sjukdom hos rein
Tryland, Morten, Oksanen, Annti og Neves, Carlos das: Infeksjoner forårsaket av bakterier og virus
Tryland, Morten, Fauchald, Per og Rødven, Rolf: Dyretetthet og sjukdom
Ryeng, Kathrine A.: Frykt og stress som velferdsmessig utfordring i reindrifta
Josefsen, Terje D. og Tryland, Morten: Fôring av rein
Aamot, Herdis Gaup: Dyrevernloven og Matloven – noen aktuelle forskrifter

TILBAKE