Skriv ut Lukk vindu


 

Luftfartsfag - bachelor

Fakta

Varighet:3 År
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelor i luftfartsfag
Opptakskrav:Generell studiekompetanse + Matematikk R1 (eller S1+S2) + Fysikk 1
Søknadsfrist:1. mars/1. september
Søknadskode:186 644

Beskrivelse av studiet

Bachelor i luftfartsfag gir kunnskap og ferdigheter som kreves for å bli pilot. Fullført studium gir sertifikat som trafikkflyger - Commercial Pilot Licence (CPL). Alle flytimer i regi av UiT er gratis, men oppmelding til ATPL-teoriprøver i ATPL (Airline Transport Piloting License) og ferdighetsprøve i CPL må studentene betale selv. Oppdaterte gebyrpriser er tilgjengelig hos Luftfartstilsynet.

Studiet har fag i realfag, teknologi, ledelse og psykologi. Som pilot trenger du forståelse for vitenskapen bak fly og du har behov for innsikt i menneskelige faktorer r. Du vil også lære om og trenes i hvordan mennesker jobber sammen i forskjellige situasjoner.

Første studieår gjennomføres i Tromsø. Her tar studentene teoretiske fag og grunnkurs i flyteori. De siste to årene består av praktisk flyging og flyteori, og foregår i hovedsak i Bardufoss. For å gjennomføre flytrening tas også sommermånedene i bruk. Da får en utnyttet perioder med stabilt vær og lys døgnet rundt.


Oppbygging av studiet

Studieplan
10 stp. 10 stp. 10 stp.
1. sem. (høst) FYS-0001 Brukerkurs i fysikk - 10 stp. STV-2062 Organisasjon og ledelse i luftfarten - 10 stp. FLY-1008 Anvendt forskningsmetode - 5 stp. FLY-1009 Innføring i luftfartsvitenskap - 5 stp.
2. sem. (vår) FIL-0700 Examen philosophicum, Tromsøvarianten - 10 stp. MAT-0001 Brukerkurs i matematikk - 10 stp. SIK-2002 MTO (Menneske, teknologi og organisasjon) - 10 stp.
3. sem. (høst) FLY-2012 ATPL-teori Blokk I (A) - 15 stp. FLY-2014 Grunnleggende VFR-flytrening (Phase 2) - 10 stp. FLY-1007 Innledende flytrening (Phase 1) - 5 stp.
4. sem. (vår) FLY-2013 ATPL-teori Blokk I (B) - 10 stp. FLY-2015 ATPL-teori Blokk II (A) - 10 stp. FLY-2016 Avansert VFR-flytrening (Phase 3) - 10 stp.
5. sem. (høst) FLY-2018 Instrumentflytrening (Phase 4) - 20 stp. FLY-2017 ATPL-teori Blokk II (B) - 15 stp.

Hva lærer du?

Studiet lærer deg matematikk og fysikk, men også psykologi for å forstå rollen som leder og menneskers atferd. Du vil lære de utfordringer trafikkflygere og andre luftfartspersonale blir satt til å løse.

Du lærer om sikkerhet innen luftfart, hvordan luftfartsoperasjoner og flyging planlegges og utføres i praksis. På dette studiet får du også en unik kunnskap om å fly i polare strøk, og får kunnskap om luftfartens nasjonale og internasjonale regler og forskrifter.

Studiet gir deg en komplett utdannelse i alle teoretiske fag som inngår i trafikkflygersertifikatet (ATPL). Du får trening i å føre en- og tomotors luftfartøy samt simulator under instrumentflygeregler (IFR), både som 'single pilot' og som del av et flerpilotssystem (MCC). Treningen omfatter øvelser og manøvrer for sikker flyging, navigasjon, avansert flyging med instrumentreferanser, airmanship, samt nød- og sikkerhetsprosedyrer. Du får også trening i blant annet mørkeflyging, lengre navigasjonsturer solo, samt avanserte VFR-manøvrer.

Du får nødvendig flygererfaring som fartøyssjef for trafikkflygersertifikat (CPL). Utvikling av samarbeid, god flygerfremferd og mestring av nødssituasjoner vektlegges. Studiet gir deg de tekniske og menneskelige ferdighetene (herunder evne til kommunikasjon, samarbeid, stresshåndtering, beslutningstaking, situasjonsforståelse) som trengs for å føre et luftfartøy som fartøysjef eller som del av et flerpilotsystem.


Undervisnings- og eksamensspråk

Studiet er et norskspråklig studieprogram. Det innebærer at både undervisning og eksamensoppgaver gis på norsk.  
  
Enkelte fag vil være engelskspråklige. Undervisning, pensumlitteratur og eksamensoppgaver vil her bli gitt på engelsk, men studenten kan velge å besvare eksamen på enten engelsk eller norsk/skandinavisk.

Pensumlitteraturen for de aller fleste fag er på engelsk. 


Utveksling

Det er ikke mulighet for utveksling på bachelor i luftfartsfag.

Jobbmuligheter

Studiet er først og fremst rettet mot studenter som ønsker å jobbe som trafikkflygere, og samtidig ønsker seg en bredere bakgrunn innen luftfarten slik at kan gå videre og ta en mastergrad. I tillegg er studiet relevant for yrker innenfor andre sektorer av luftfarten, eksempelvis innen Avinor, Luftfartstilsynet, norske flyselskaper eller innen øvrige selskaper innen luftfartsnæringen i Norge.

Fagkombinasjonen i bachelorprogrammet i luftfartsfag er satt opp i samarbeid med bransjen for å møte de ønskene de har til sine fremtidige ansatte.

Videre studier

Bachelorgrad i luftfartsfag kan gi opptak på Master i luftfartsvitenskap ved UiT. Andre masterstudier vil også kunne være relevante, for eksempel Master i samfunnssikkerhet.