Illustrasjonsbilde

Pensum

Pensum English flag

Pensumlister

Publiserte pensumlister kan søkast opp via pensumlistesystemet Leganto.

Alle som er melde opp til undervisning i eit emne vil finne pensumlista i venstremenyen i Canvas.

Emnet kan og søkast opp via Emnekatalogen. I emneskildringa ligg informasjon om pensum og lenkje til pensumliste.

Finnst ikkje pensumlista i emnet, ta kontakt med førelesar/institutt.

Det er berre studentar i eit emne som vil kunne sjå eventuelle filer som er lasta opp i pensumlista.

Meir informasjon om pensum og pensumlister på UiT

Informasjon til tilsette

Pensumlister lagast i UiT sitt pensumlistesystem Leganto. Ferdige lister sendast UB som prøver å kjøpe inn/skaffe tilgang til pensumlitteraturen. UB publiserer listene. Studentane får tilgang til emne og pensumlister gjennom Canvas.

Meir informasjon om pålogging og korleis lage pensumlister i Leganto

For spørsmål om Leganto/feilmeldingar:
Send melding i Serviceportalen (TOPdesk)
Send ein e-post til Leganto-support

twitter
chat loading...