Illustrasjonsbilde

Fagdatabaser

Fagdatabaser English flag

Fagdatabaser

 Når du skal gå i dybden på et fagområde, kan det være lurt å søke etter litteratur i relevante fagdatabaser. En fagdatabase dekker ett eller flere fagområder grundig. Den kan inneholde referanser til publisert forskning eller fulltekstartikler fra forskjellige tidsskrift. En fagdatabase tillater presise, grundige, systematiske og mer kompliserte søk.

Bruk fagdatabaser når du:

  • Har en relativt spisset problemstilling som krever et litt komplisert søk.
  • Det er viktig for deg å være grundig og/eller presis når du søker.
  • Du skal gjøre søk til en (noenlunde) systematisk litteraturgjennomgang.
  • Vil kunne dokumentere og bruke søket ditt på nytt.

Universitetsbiblioteket tilbyr tilgang til mange ulike databaser for de fleste fagområder. Gå til fagsidene for å se hvilke databaser som anbefales for ditt fag.

For en oversikt over alle databasene vi har tilgang til, se vår databaseoversikt.

Tverrfaglige databaser

I tillegg til de fagområdespesifikke databasene, tilbyr UB også tilgang til den tverrfaglige databasen Web of Science. Denne egner seg godt til problemstillinger som spenner over ulike disipliner og fagområder, og som et supplement til fagområdespesifikke databaser. Databasen har også sin styrke i at den har rikt med henvisningsdata; informasjon om hvilke dokumenter som henviser til andre dokumenter.

Andre verktøy med overlappende bruksområder er Google Scholar og BASE (Bielefeld Academic Search Engine) – som er spesielt sterk på faglitteratur som er åpent tilgjengelig og gratis for alle, såkalt Open Access.

Bruk tverrfaglige referansedatabaser når du:

  • Vil danne deg et inntrykk av hvilke dokumenter som er mye lest og henvist til.
  • Vil gjøre ryddige og reproduserbare litteratursøk til problemstillinger som spenner flere disipliner.
  • Vil supplere systematiske søk fra fagområdespesifikke databaser.
  • Først og fremst vil ha tak i litteratur som er åpent tilgjengelig for alle (BASE)
twitter
chat loading...