Illustrasjonsbilde

Oran Young får Mohnprisen 2024

Professor emeritus ved University of California Santa Barbara, Oran Young, tildeles Mohnprisen for 2024 for sin ledende forskning og sitt geopolitiske arbeid for Arktis.

Portrett av en eldre mann i pent vær. I bakgrunnen en dramatisk fjellkjede.
Professor emeritus Oran Young. Foto: Privat.
Portrettbilde av Rydland, Kjetil
Rydland, Kjetil kjetil.rydland@uit.no
Publisert: 06.11.23 20:20 Oppdatert: 12.01.24 12:13

Oran Young har gjennom en lang karriere vært en sterk pådriver for geopolitisk oppmerksomhet mot Arktis. Han er ledende innen studier av internasjonale styrings- og miljøinstitusjoner, og verdens fremste ekspert på disse temaene i Arktis.

Som statsviter og miljøforsker er han anerkjent for sin tverrfaglige forskning på internasjonal institusjonsbygging, ressursforvaltning og den menneskelige dimensjonen ved klimaendringer i Arktis.

– Å få Mohnprisen er en eksepsjonell ære, og jeg ser på det som høydepunktet i mine 50 år med engasjement for Arktis, sier Young.

Om Mohnprisen

Mohnprisen anerkjenner fremragende forskning relatert til Arktis. Prisen bidrar til å sette problemstillinger som er sentrale for den videre utviklingen i Arktis på den nasjonale og internasjonale dagsorden. Prisen, som er på 2 millioner kroner, deles ut annet hvert år.

Den internasjonale Mohnprisen for fremragende forskning relatert til Arktis (Mohnprisen) er opprettet i samarbeid mellom Academia Borealis, Nord-Norges vitenskapsakademi (NNVA), Tromsø forskningsstiftelse (TFS) og UiT Norges arktiske universitet (UiT). 

Har hatt en sentral rolle i Arktis

Rektor for UiT Norges arktiske universitet, Dag Rune Olsen, leder styringskomiteen for Mohnprisen. Han mener Young er en eksepsjonelt verdig vinner:

– Det Oran Young har gjort for tverrfaglig, geopolitisk samarbeid og forskning er uovertruffent. Hans arbeid har satt, og vil fortsette å sette, preg på hvordan vi snakker om og forstår Arktis, sier han.

Young har over flere tiår hatt en sentral rolle i grunnlegging og oppbygging av en rekke forskningsinstitusjoner og samarbeidsfora for Arktis. Dette har gitt viktige politiske og vitenskapelige ringvirkninger for å sikre fredelig internasjonalt samarbeid og bærekraftig forvaltning i Arktis.

Han har også bidratt til å åpne opp for en kunnskapsbasert samfunnsdebatt om forvaltning i Arktis og en informert dialog med politiske beslutningstakere.

Oran Young har en PhD og mastergrad fra Yale University og en bachelorgrad fra Harvard University. Han har vært professor II ved UiT Norges arktiske universitet, og har hovedsakelig hatt sitt virke ved Bren School of Environmental Science and Management, som er en del av University of California Santa Barbara.

Etterlyser nytenking og samarbeid

Mohnprisens faglige komité skriver i sin begrunnelse at Youngs forskning og lederskap over flere tiår har vært avgjørende for utviklingen av integrert og samarbeidsfokusert forskning i Arktis.

– Vi er på et kritisk punkt for Arktis’ fremtid, og vi trenger å kalibrere institusjonene våre på nytt for de neste tiårene. Vi trenger et kreativt samarbeid mellom politiske og vitenskapelig fagmiljø for å møte de nye utfordringene i Arktis, sier Young.

En pent kledd eldre mann snakker ved siden av en talerstol.
Oran Young ble utnevnt til æresdoktor ved UiT i 2015, og holdt da en gjesteforelesning med temaet: The Arctic Council at Twenty: How to Maintain Effectiveness in a Rapidly Changing Environment. Foto: Maja Sojtaric / UiT

Young er en av de mest siterte forskerne i sitt felt, og forfatter av 20 bøker og 150 fagartikler og bokkapitler. Han ble utnevnt til æresdoktor ved UiT Norges arktiske universitet i 2015.

– Jeg har en nær relasjon til Tromsø, og jeg gleder meg stort til å returnere til den arktiske hovedstaden for å motta prisen, sier Young.

Oran Young vil få overrakt Mohnprisen under Arctic Frontiers i 2024, og skal både holde tale i anledning prisutdelingen og bidra med flere foredrag på konferansen. Les mer på https://uit.no/mohnprisen.

Se video av utdelinga her:

Publisert: 06.11.23