Illustrasjonsbilde

Styringskomité og vitenskapelig komité

Beslutningen om hvem som skal tildeles Mohnprisen fattes av en styringskomité bestående av to representanter fra Academia Borealis, Nord-Norges vitenskapsakademi, én representant fra Tromsø forskningsstiftelse, og tre representanter fra UiT Norges arktiske universitet.

Styringskomiteen fatter sitt vedtak med utgangspunkt i en anbefaling fra en vitenskapelig komité som oppnevnes av styringskomiteen. Den vitenskapelige komiteen har fem medlemmer – samtlige internasjonalt ledende forskere som til sammen har en bred faglig bakgrunn innen arktiske fag. I tillegg til å evaluere innkomne nominasjoner, kan den vitenskapelige komiteen selv nominere kandidater, og den kan – etter behov – konsultere eksperter innen aktuelle fagområder. 

Styringskomité

Styringskomiteen for Mohnprisen har følgende medlemmer:

Oppnevnt av styret for Academia Borealis, Nord-Norges vitenskapsakademi

 • Professor Synnøve des Bouvrie
 • Professor Jens Ivar Nergård

Oppnevnt av styret for Tromsø forskningsstiftelse

 • Marit Reigstad

Oppnevnt av styret for UiT Norges arktiske universitet

 • Rektor Dag Rune Olsen (styringskomiteens leder)
 • Professor Matthias Forwick
 • Professor Hans-Kristian Hernes

Vitenskapelig komité

Den vitenskapelige komiteen har følgende medlemmer: 

 • Professor Gail Fondahl (geografi) 
  University of Northern British Columbia
 • Dr. Igor Krupnik (antropologi)  
  Smithsonian National Museum of Natural History
 • Professor Jody W. Deming (oseanografi)  
  University of Washington 
 • Professor Martin Jakobsson (marin geologi og geofysikk) 
  Stockholm Universitet 
 • Professor Nils Chr. Stenseth (biologi) 
  Universitetet i Oslo