Marin ressursforvaltning og næringsutvikling (MARA)

Det er kamp om plass på havet og på kysten. Fiskeri, olje- og gassutvinning, fornybar energiproduksjon, oppdrett, marin turisme og rekreasjon krever alle plass. Dette skaper forvaltningsutfordringer. Klimaendringer, ødeleggelse av biodiversitet og andre miljømessige påvirkninger gjør at det marine miljøet er i endring, med de konsekvenser det kan ha for natur, kultur og samfunn.

I forskningsgruppen MARA studerer vi hvordan norsk og internasjonal marin ressurs- og miljøforvaltning påvirkes av og tilpasser seg disse endringene.

Vår forskning dreier seg om hvordan forvaltninga organiseres, iverksettes og fungerer og om samspillet mellom politikk, vitenskap, næring og samfunn i Norge og internasjonalt. Forskninga vår bidrar til å utvikle en bedre forståelse av kompleksiteten i marin forvaltning. Denne forståelsen er viktig for å utvikle bærekraftig verdiskaping basert på våre marine ressurser. Vi har for tida fire sentrale tematiske områder med tilknyttede prosjekter. 

Hav- og kystforvaltning

Fiskeriutvikling i nord og sør

Vekst og innovasjon
i de marine næringene

Organisering av fiskeri-
og havbruksnæringa

  

Nyheter

MARA får ny nettside

MARA arbeider for tiden med å lage ny nettside.

18.06.2019