CompareIT


Compareit tar for seg hvordan nye produksjonssystemer bør reguleres og administreres, samt hvor de best kan plasseres, noe som er svært relevante spørsmål for en bærekraftig utvikling av industrien som beskytter andre samfunnsinteresser og konkurrerende krav til områder.

https://www.sintef.no/projectweb/compareit/Medlemmer:

Daniel Jensen
Signe Annie Sønvisen