DiVA


DiVA: Digitalization of marine industries' education

Norsk næringsliv og samfunn star overfor en spennende endring, drevet av ny teknologi, digitalisering og innovative transport- og produksjonslosninger.

Den norske regjeringens havstrategi, kjent som "Bla Muligheter", peker pa viktigheten av a tilpasse seg denne utviklingen, spesielt innen havnæringene. Narings- og fiskeridepartementet har derfor besluttet at de som skal jobbe i havnaringene, ma trustes med relevant kompetanse for a omfavne og mote disse endringene.

https://uit.no/project/divaMedlemmer:

Signe Annie Sønvisen