Nyhetsarkiv


28.04.2021:

New research: Fisheries Management in the Arctic

Lis Jørgensen, Gunnstein Bakke and Alf Håkon Hoel have published a paper in the journal Progress in Oceanography. The paper is titled “Responding to global warming: New fisheries management measures in the Arctic”.

16.02.2021:

Ledig PhD-stilling i MARA

7. mars er det søknadsfrist på ny stipendiatstilling i MARA. Stillingen er innen Science and Technology Studies (STS) med fokus på ekspertråd. Veileder og kontaktperson er Petter Holm.

13.01.2021:

GATORs metode

MARA har nylig vært involvert i prosjektet «GATORs metode». Prosjektet lager ressurser for å støtte studenters læring i kvalitativ og kvantitativ metode (inkludert GIS), og er et samarbeid mellom Institutt for samfunnsvitenskap og Norges fiskerihøgskole.

01.10.2020:

Ny forskning: Regulering av utslipp fra olje- og gassaktivitet

MARA har en ny open access-publikasjon i  Journal of Environmental Planning and Management. Artikkelen beskriver industriens rolle i utviklingen av reguleringer av utslipp fra olje og gass-aktiviteter i Norge.

16.09.2020:

Nytt prosjekt: DIVA

Petter Holm og prosjektet Digital brukerkompetanse i havrelaterte utdanninger (DIVA) fikk denne uken finansiering fra Nærings- og fiskeridepartementet.

07.07.2020:

Masterstudenter 2019/2020

I MARA veileder vi mange studenter hvert år. Vi er stolte av å presentere årets uteksaminerte masterstudenter!

02.07.2020:

Oppstart av PRISMAS-prosjektet

Prosjektet PRISMAS, ledet av Maaike Knol-Kauffman, startet nylig opp. Her skriver Maaike om prosjektet:

17.06.2020:

Utdanningsprisen 2020

Petter Holm mottok i går UiTs utdanningspris!

17.06.2020:

Studie: Helhetlig havforvaltning

MARAs Alf Håkon Hoel har deltatt i arbeidet med Høynivåpanelets rapport om helhetlig havforvaltning.

06.05.2020:

Prosjektbesøk til Canada

Maras medlemmer er involvert i prosjekter over hele verden. Professor Jahn Petter Johnsen har nylig besøkt Memorial University of Newfoundland (MUN), hvor han og førsteamanuensis Signe Sønvisen er involvert i et prosjekt om rekruttering i fiskerinæringa.

03.03.2020:

Prosjektbesøk fra Indonesia

27-28.januar hadde MARA besøk fra Indonesia på prosjektet Sustainable Marine Aquaculture Development in Indonesia (SMADI).

20.02.2020:

Arctic Frontiers 2020

27.01.2020:

Ukens kronikk hos Framsenteret: Havåret 2020

26.11.2019:

Ny bok: Geografi, kunnskap og vitenskap

26.november 2019

Nylig bidro MARAs Peter Arbo i antologien "Geografi, kunnskap, vitenskap: Den regionale UH-sektorens framvekst og betydning" (2019) med kapitlet "Universitet og region - en sammensatt relasjon".

18.11.2019:

MARA på MARE 2019

15.11.2019:

Ukens kronikk hos Framsenteret: Et viktig jubileum

05.11.2019:

Ny forskning: Gode vær- og istjenester for det marine Arktis krever nye former for samarbeid

5. november 2019

Forskere fra Umeå Universitet, UiT Norges arktiske universitet og Meteorologisk Institutt har denne uken publisert en artikkel i tidsskriftet Polar Geography. Artikkelen utforsker hvordan Meteorologisk institutt må videreutvikle vær- og is-tjenester i dialog med maritime brukere for å kunne tilby tjenestene Norges maritime sektor trenger.

10.10.2019:

Søker skippere i Barentshavet