Recruit23


Om rekruttering og sysselsetting i fiskerinæringa i Norge. 

Kontakt prosjektdeltakerne for mer info.Medlemmer:

Signe Annie Sønvisen (Principal investigator)
Jahn Petter Johnsen (Principal investigator)