Drivers of fish extinction and colonization on oceanic banks (DRIVEBANKS): adding social science and communication with management to ecology and oceanography

Formålet er å undersøke hvordan utbredelsen til fiskeartene og sammensetningen varierer i Barentshavet og hva det har å si for tilgjengelige fiskeressurser. De skal undersøke hva som driver endringene i Barentshavet. Det skal ses på sammenhenger mellom størrelse på banker, dyp, temperatur, og ikke minst hvilken rolle fiskeriene har.

 

Drivebanks studerer hvordan utbredelsen og sammensetning av fiskearter på bankene i Barentshavet endrer seg over tid. Bak står forskningsprosjektet DRIVEBANKS i regi av NINA. Prosjektet er finansiert av Framsenteret i Tromsø og Norges forskningsråd. Norsk institutt for naturforskning og Norges fiskerihøgskole UiT- Norges arktiske universitet er ansvarlig for prosjektet. Vi samarbeider også med Havforskningsinstituttet i prosjektet. Prosjektet er finansiert av programmet Kyst og fjord i Framsenteret. 


Start: januar 01. 2018
Slutt: desember 31. 2022
Enhet: NINA Tromsø

Finansiering:

Framsenteret


Medlemmer:

Kari Ellingsen
Roger Bertram Larsen
Keshav Prasad Paudel
Jahn Petter Johnsen
Nigel Gilles Yoccoz