Skriv ut Lukk vindu


 

Russlandsstudier - bachelor

Fakta

Varighet:3 År
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelorgrad i russlandsstudier
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller realkompetanse
Søknadsfrist:

15.april

1. mars for søkere med realkompetanse.

Søknadskode:186 483

Beskrivelse av studiet

Russlandsstudier kombinerer språkstudier med studier i russisk historie, kultur og politikk. Som student vil du få tilbud om opphold i Baltikum. Du får også tilbud om hospitering i norske bedrifter og organisasjoner som arbeider med Russland. Studiets tverrfaglige tilnærming til Russland, i kombinasjonen med utenlandsopphold og hospitering, vil gi deg klare konkurransefortrinn når du skal ut i jobb.

I tillegg til å sette Russland inn i en historisk ramme legger studiet vekt på russiske samfunnsforhold og politikk i våre dager. Studiet gir også innsikt i grenserelasjoner og nordvestrussiske forhold, de russiske nordområdene og norsk-russiske forbindelser. De to første studieårene består primært av emner innenfor russisk språk og kultur, mens det siste studieåret inneholder emner fra historie og statsvitenskap med et særlig fokus på nordområdene. I løpet av graden kan du velge å fordype deg enten i russisk språk og kultur, eller i russisk politikk og historie.

I det tredje studieåret kan du velge å utveksle til et land med russisktalende befolkning. Det er blant annet mulig å utveksle til Tallinn (Estland) eller Riga (Latvia).


Oppbygging av studiet

Studieplan
10 stp. 10 stp. 10 stp.
1. sem. (høst) FIL-0700 Examen philosophicum, Tromsøvarianten - 10 stp. RUS-0100 Russisk grunnkurs 1 - 10 stp. RUS-1110 Innføring i russisk litteratur - 10 stp.
2. sem. (vår) RUS-1001 Russisk grunnkurs 2 - 20 stp. RUS-1115 Russland i dag: politikk, kultur og samfunn - 10 stp.
3. sem. (høst) RUS-1025 Russisk grammatikk og tekstarbeid - 10 stp. RUS-1210 Østslavisk og russisk historie 850-1861 - 10 stp. RUS-1314 Praktisk russisk og oversettelse - 10 stp.
4. sem. (vår)

Hva lærer du?

Etter fullført bachelorgrad i russlandsstudier har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

Du har:

Ferdigheter:

Du har:

Generell kompetanse:

Du har:


Undervisning og eksamen

Undervisningen gis i form av forelesninger, øvelser og oppgaver (først og fremst i språk) og seminarer med semesteroppgave. Eksamensform er skoleeksamen (skriftlig og/eller muntlig), hjemmeoppgave, mappe-/standpunkt, alt avhengig av emnets art.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk er norsk og russisk. Noe av pensumlitteraturen kan være på andre skandinaviske språk eller engelsk.

Utveksling

Det tilbys et utvekslingsopphold i femte semester/tredje studieår. Vi har per nå avtaler med universitetet i Riga og Tallinn. Der tar du emner innen russisk språk, kultur, historie og politikk.

Søknadsfrist for utveksling i vårsemesteret er 1. september og i høstsemesteret 1. februar.

Informasjon om søknadsprosessen, frister, stipendmuligheter osv. finner du på universitetets sider om utveksling. For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold, kontakt fakultetskontakt/utvekslingsveileder for ditt studieprogram/fagområde.


Jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer for arbeid på en rekke områder med fokus på Russland og den russiske interessesfæren: diplomati, sikkerhetstjenesten og forsvaret, internasjonalt arbeid, informasjonsarbeid, litteratur- og kulturformidling, forlag, offentlig forvaltning, oversettelse, språk- og tekstkonsulentvirksomhet, og på sikt næringsliv og reiseliv.

Videre studier

Med bachelor i russlandsstudier kan du søke opptak til master i russlandsstudier, i historie eller russisk litteratur, avhengig av hvilken studieretning som er valgt. Graden er også opptaksgrunnlag til master i visuelle kulturstudier og flere tverrfaglige masterstudier, blant annet urfolksstudiet og fredsstudiet ved UiT Norges arktiske universitet.