Skriv ut Lukk vindu


 

Pedagogikk - bachelor

Fakta

Varighet:3 År
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelorgrad i pedagogikk.
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller realkompetanse
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:186 852

Beskrivelse av studiet

Pedagogikk tar utgangspunkt flere disipliner: filosofi, idéhistorie, psykologi, sosiologi og didaktikk. Sentrale problemstillinger i pedagogikkfaget er knyttet til sosialisering, oppdragelse og menneskelig utvikling: Hva vil det si å lære? Hva vil det si å kunne noe? Hva er danning? Hvordan virker barn og unges forutsetninger inn på pedagogisk virksomhet? Hvilke psykologiske, kulturelle og sosiale faktorer påvirker menneskets utvikling og kunnskapsoverføring, og hvordan kan disse vilkårene håndteres i pedagogisk virksomhet?

Studiet gir en oversikt over disse områdene av pedagogikkfaget og munner ut i en bacheloroppgave der studenten kan gå i dybden på ett område innenfor faget.

For å oppnå bachelorgraden i pedagogikk må man ha minimum 120 studiepoeng i pedagogikk.


Oppbygging av studiet

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. semester
2. semester
3. semester
4. semester
Utveksling/valgemne
Utveksling/valgemne
Utveksling/valgemne
5. semester
Valgemne
6. semester

Hva lærer du?

På dette studiet lærer du om pedagogikkfagets sentrale begreper og blir kjent med fagets ulike perspektiver.

Kunnskap

 

Ferdigheter

 

Generell kompetanse


Undervisning og eksamen

Arbeidsuken for en fulltidsstudent er på ca. 40 timer. Undervisningen består av forelesninger og seminarundervisning med studentaktive lærings- og arbeidsformer. Du jobber med fagstoffet på egen hånd eller sammen med andre studenter. I tillegg skal du gjøre obligatoriske oppgaver som forbereder deg til eksamen.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Utveksling

Delstudier i utlandet gjør deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet i en stadig mer globalisert verden. Utenlandsopphold gir deg bedre språkkunnskaper, unike opplevelser og internasjonale erfaringer, og gir mulighet til å investere i unik kompetanse for ditt fagfelt. Det vil også utvide din personlige og faglige horisont.

Bachelorstudenter i pedagogikk kan ha utenlandsopphold ved godkjente universiteter i utlandet. For mer informasjon om utveksling, se her.


Jobbmuligheter

Pedagogikkstudiet gir deg kunnskap om læring og samspill mellom mennesker. Det kan åpne mange muligheter i arbeidsmarkedet.

Bachelorgraden kvalifiserer for arbeid i oppvekst- og utdanningssektoren i offentlig og privat virksomhet. Du kan blant annet jobbe med kompetanseutvikling, organisasjonsutvikling, administrasjon og forvaltning og med barn og unge i skolefritidsordning, tiltak for ungdom, rådgivning og frivillige organisasjoner.

Videre studier

Bachelor i pedagogikk gir deg et godt faglig grunnlag for å studere videre på masternivå.