Illustrasjonsbilde

e-aviser

e-aviser English flag

PressReader gjev deg tilgang til 6000 internasjonale aviser i fulltekst frå 100 land og på 60 språk.

Her finn du også nokre norske aviser, m.a. Aftenposten og Dagbladet. Du får tilgang til publikasjonar frå heile verda den dagen dei er publiserte.

Med PressReader kan du få avisa opplesen om du føretrekk det.

Gå til PressReader.

Atekst fungerer som eit mediearkiv og inneheld papiravisene sine originale utgåver av norske riks-, region- og lokalaviser samt eit mangfald av magasin og tidsskrift. Artiklar låsast opp og blir lesbare først 7 dagar etter publisering.

Gå til Atekst.

twitter
chat loading...