Barnevern og profesjonalisert omsorg

Om oss

Forskningsgruppen skal utvikle forskningsbasert kunnskap om barnevernets utfordringer i velferdssamfunnet og om hvordan profesjonsutøvere møter utfordringene og ivaretar sitt samfunnsoppdrag i et samfunn preget av raske endringer og kulturelt mangfold.

Sentrale tema i vår forskning er knyttet til barns og familiers livssituasjon, sosial ulikhet, helse, vold, ettervern, samt barnevernets kompetanse, organisering, ledelse og problemløsning. Gruppen er tverrfaglig sammensatt, noe som bidrar til at ulike perspektiver blir aktualisert.

Medlemmer


ProsjekterAktivitet

For tiden jobber forskningsgruppen med prosjektet "Innovasjon i barnevernet". Mer oppdatert informasjon vil komme.

Publikasjoner

Andreassen, Svein-Erik; Tiller, Tom; Tresselt, Margrethe Amalie; Heim, Greta (2022); Når læringslysten lyser opp i skolens rom - dybdelæring i mat og helse? Mat og helse i skolen.

Andreassen, Svein-Erik; Tresselt, Margrethe Amalie; Bjørndal, Kristin Emilie W. (2022); Er LK20 forvirrende? - Noen refleksjoner om de tre tverrfaglige temaene og kjerneelementene. Form - tidsskrift for kunst og design. 

Riise, Anne; Paulsen, Veronika (2022); Facilitating Participation for Youths in Child Welfare Services in Transition to Adulthood: Practice between Formalities and Empowerment. Child Care in Practice. 

Hansen, T. & Flaskerud, I. (2020). Familiens betydning for ungdoms religiøse identitetsutvikling. Ungdom med muslimsk bakgrunn i fosterhjem. Nordisk Tidsskrift for ungdomsforskning (NTU), 1 (1). https://doi.org/10.18261/issn.2535-8162-2020-01-04

Hansen, T. (2021). Sosial kontroll begrenser minoritetsungdommers identitetsutvikling i majoritetsfosterhjem. Barn – forskning om barn og barndom i Norden, 39 (4) https://doi.org/10.5324/barn.v39i4.3758

Fedreheim, G. E., Hansen, T. & Aure, M. (2022). Arbeidsinkludering av flyktninger gjennom praksis – En flernivåstudie av arbeidsgiveres synspunkter på det å tilby praksis. Søkelys på arbeidslivet, 39 (2) https://doi.org/10.18261/spa.39.2.1

Olsvik, B.; Saus, M. (2022). Lederskjønnets utfordringer i kommunalt barnevern: Om spenninger mellom faglig skjønn og lederskjønn. Norges barnevern, (4),vol.99, 220-240.

Olsvik, B.  (2021). Skjønn i ledelse av kommunalt barnevern. Kompleksitet, motstridende krav og paradoksale spenninger (Avhandling levert for ph.d-graden). UiT Norges arktiske universitet, Tromsø.

Olsvik, B. (2021). Ledelse av profesjonalisert velferd i et paradoksteoretisk perspektiv, I: Kassah, B., Nordahl-Pedersen, H. og Tingvoll, W-A.(red.); Handlingsrom for profesjonalisert velferd: Kommunale tjenester for helse, omsorg og barnevern. Cappelen Damm Akademisk 2021 ISBN 9788202706661. s.105-129.

Olsvik, B.; Saus, M. (2020). Coping with Paradoxes: Norwegian Child Welfare Leaders Managing Complexity. Child Care in Practice 2020 s. 1-18

Olsvik, B. & Saus, M. (2019). Skjønn i praktisk barnevernledelse. Kollektiv prosess med organisatoriske begrensninger. Norges barnevern, (4), 262-281. https://doi.org/10.18261/ISSN.1891-1838-2019-04-05

Lorentsen, Anne-Berit (2022); Kjøpesenter som forebyggende arena. Kronikk Harstad Tidende.

Barnevern og profesjonalisert omsorg


Postboks 1063
9480 Harstad
Logg inn / Login