Skjønn i ledelse av kommunalt barnevern


Studien undersøkte skjønn i praktisk barnevernledelse, hvor de kommunale barnevernledernes opplevelser av skjønn i egen ledelse var sentralt. Studien bygger på kvalitative intervjuer og dokumentanalyser. Prosjektet er en del av ph.d-graden; hvor avhandlingen finnes her; https://munin.uit.no/handle/10037/22514

 Medlemmer:

Bodil S. Olsvik (Principal investigator)