Praksis i sosialfaglige utdanninger


Prosjektet har en forskningsbasert tilnærming i praksis og praksisstudier i sosialfaglige utdanninger. Tidligere har vi forsket på bruk av digitale fortellinger som refleksjon etter praksis i bachelor i barnevern. I prosjektet forsker vi nå på bruk av gruppepraksis i sosialfaglige bachelorutdanninger, henholdsvis på læring og på utvikling av sosialfaglig kompetanse. Videre planlegger vi å forske på praksis i master i barnevernsarbeid.

 

Prosjektdeltakere:

  • Universitetslektor Ingrid Nilsen Lie, UiT Norges arktiske universitet
  • Universitetslektor Anne Riise, UiT Norges arktiske universitet
  • Førstelektor Tor Jørgen Schjelde, UiT Norges arktiske universitet
  • Praksiskoordinator Marit Staalnacke Hansen, UiT Norges arktiske universitet

 Publikasjoner:

  • Lie, I. N., Schjelde, T. (2019). Læring og narrativer: digitale fortellinger fra praksis. Tidsskriftet Norges barnevern, 96(1-2). https://doi.org/10.18261/ISSN.1891-1838-2019-01-02-08
  • Schjelde, T., & Lie, I. N. (2021). The impact of emotions on learning and motivation in producing and presenting digital stories. Seminar.net, 17(1). https://doi.org/10.7577/seminar.3761
  • Lie, I. N., Hansen, M. S. & Riise, A. (2023). Å lære noe mer. Gruppepraksis i sosialfaglige utdanninger. UNIPED, 46(3). https://doi.org/10.18261/uniped.46.3.4


Medlemmer:

Ingrid Nilsen Lie (Principal investigator)
Anne Riise