Ungdoms deltakelse under Festspillene i Nord-Norge


I samarbeid med Festspillene i Nord-Norge, utforsker prosjektet hvordan ungdommer i alderen 12-17 år erfarer å delta i utformingen av kulturfestivalprogrammet og i arrangementene under Festspillene i Nord-Norge. Formålet er å få fram kunnskap om hvordan unges deltakelse er prosesser gjennom følelsen av å tilføre verdifulle innspill og at deltakelsen blir verdsatt. 

Kan kultur bidra til å styrke unges nordnorske identitet? (2023). Tresselt, M. A. & Riise, A. Kronikk i HT 23. oktober 2023.Medlemmer:

Margrethe Amalie Tresselt (Principal investigator)
Anne Riise