Ettervern - en god overgang til voksenlivet?


I perioden 2015-2020 gjennomførte NTNU Samfunnsforskning og UiT Norges arktiske universitet en kartleggingsstudie av ettervernstilbudet i Norge. Studien var på oppdrag fra Bufdir. Formålet var å studere hvordan ettervernstilbudet fungerte, og vurdere om tilbudet var egnet til å bistå ungdom med barnevernerfaring i overgangen til voksenlivet. 

 

 • Paulsen, V., Wendelborg, C., Riise, A., Berg, B., Tøssebro, J. & Caspersen, J. (2020). Ettervern - en god overgang til voksenlivet? Helhetlig oppfølging av ungdom med barnevernerfaring. NTNU Samfunnsforskning og UiT Norges arktiske universitet. Ettervern-en-god-overgang-til-voksenlivet-WEB.pdf (samforsk.no)
 • Riise, A. & Paulsen, V. (2022). Facilitating Participation for Youths in Child Welfare Services in Transition to Adulthood: Practice between Formalities and Empowerment. Child Care in Practice. https://doi.org/10.1080/13575279.2022.2058916
 • Riise, A. (2021). Ungdom opptil 25 år i barnevernet - hva nå? Populærvitenskapelig foredrag v/rektors besøk til Campus Harstad. 2. juni 2021
 • Riise, A. (2020). Plutselig voksen - ungdom på vei ut av barnevernet. Bestill en forsker, Forskningsdagene. UiT
 • Riise, A. (2020). Bidro til å endre barnevernloven. Intervju. UiT. 21. august 2020.
 • Riise, A. (2020). Slår alarm om ettervern for ungdom: - Jeg skulle ønske de ga oss litt mer hjelp. Kommentar i nyhetssak. NRK. 30. juni 2020.
 • Riise, A. (2020). Kun 20 prosent får ettervern. Intervju. Harstad Tidende. 14. juni 2020.
 • Riise, A. (2020). Ungdom trenger bedre ettervern. Intervju. iHarstad. 13. juni 2020.
 • Riise, A. (2020). Plutselig voksen - ungdom i ettervern trenger bedre ettervern. UiT. 12. juni 2020.
 • Riise, A. & Paulsen, V. (2020). Ungdom i ettervern faller mellom stoler. Kronikk, Nordlys. 4. juni 2020.
 • Riise, A. (2019). Det er viktig at noen har tro på meg. Ungdom med barnevernerfaring i ettervern. Lunsjforedrag under Forskningsdagene. UiT. 

 

Prosjektdeltakere:

 • Prosjektleder Veronika Paulsen, NTNU Samfunnsforskning
 • Forsker 1 Christian Wendelborg, NTNU Samfunnsforskning
 • Stipendiat Anne Riise, UiT Norges arktiske universitet
 • Forsker 1 Berit Berg, NTNU Samfunnsforskning
 • Forsker 1 Jan Tøssebro, NTNU Samfunnsforskning
 • Forsker 1 Joakim Caspersen


Medlemmer:

Anne Riise