Forskningssamarbeid mellom BaR (Barn av Rusmisbrukere) og UiT


Med finansiering fra Bufdir gjennomfører BaR et prosjekt for å etablere et nasjonalt nettverk for unge mellom 16 og 25 år med barnevernserfaring. Prosjektet pågår i tidsrommet 2023-2026. UiT har etablert et forskningssamarbeid med BaR som følger gjennomføringen av prosjektet og har som formål å utveksle erfaringer og utvikle kunnskap.

Prosjektdeltakere:

  • Universitetslektor Anne Riise, UiT Norges arktiske universitet
  • Universitetslektor Ingvild Halsebø Vollen, UiT Norges arktiske universitet
  • Prosjektleder Ungt Nettverk Barnevern Andrea Rothschild, BaR
  • Generalsekretær Marius Sjømæling, BaR


Medlemmer:

Anne Riise (Principal investigator)
Ingvild Halsebø Vollen