Fortellinger om hjelpeapparatets håndtering av seksuelle overgrep i norsk-samiske lokalsamfunn (2019-2024)


Dette doktorgradsprosjektet skal utforske ulike opplevelser av håndtering av utfordringer med seksuelle overgrep i små lokalsamfunn med norsk og samisk befolkning .

Prosjektet har tre utvalg;
1. Voksne som tidligere har vært utsatt for seksuelle overgrep
2. Voksne som har jobbet med forebygging av seksuelle overgrep
3. 58 avisoppslag tilknyttet Tysfjord kommune sine utfordringer med seksuelle overgrep

Hensikten med prosjektet er å frambringe kunnskap om hvordan både overgrepsutsatte, fagpersoner og det offentlige opplever håndteringen av utfordringer med seksuelle overgrep når det kommer til norsk-samiske lokalsamfunn. Dette kan bidra til et helhetlig bilde med styrker og svakheter ved håndtering av seksuelle overgrep. Tysfjord kommune er benyttet som et case i doktorgradsprosjektet da tematikken er sammenfallende med prosjektets tematikk.Medlemmer:

Agnete Bersvendsen (Principal investigator)