HelPed - Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling

Vi skal være en drivkraft for profesjonalisering av lærerrollen og innovasjon i utdanning ved Det helsevitenskapelige fakultet.

Vil du styrke mestringskompetansen i veiledning og utvikle deg som veileder?
Emnene HEL-6331 og HEL-6332 er innholdsmessig identiske, men HEL-6331 går over ett semester og HEL-6332 over to semestre. Begge emnene starter høsten 2019. 
HEL-6332 er et nytt studietilbud som prøves ut fra og med høsten 2019. Studiet starter opp dersom det er et tilstrekkelig antall søkere (minimum 20 studenter). PÅMELDINGSFRIST for begge studier er 1.juni 2019.


Nyheter

Erfaringer fra prosjektet Inter-Dig. Er Canvas egnet for å lære tverrprofesjonelt samarbeid?

Dette var tittel på helsefaglig pedagogisk seminar 23.mai. Inter-Dig er en digital læringsressurs for å lære tverrprosjonelt samarbeid som ble utviklet i et samarbeid mellom ulike studieprogram, lærere og studenter ved Helsefak. 55 studenter har testet ut læringsressursen. Hvilke erfaringer har studentene? Rigmor Furu ved Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling demonstrerte læringsressursen i Canvas og presenterte noen av resultatene fra gjennomføringen.

28.05.2019

Fyrtårnkonferansen 2019 hadde fokus på utdanning og arbeidsliv

Hva gjør utdanningene våre relevante for arbeids- og samfunnsliv?

24.05.2019

Mikroprosjekter i fysioterapiutdanningen-en modell til etterfølgelse?

Liv Johanne Nikolaisen og Hege Solgård arbeider begge som universitetslektorer ved bachelorprogrammet i fysioterapi ved UiT. De har høstet gode erfaringer med å gjennomføre mikroprosjekter i praksis i samarbeid med seksjon for fysioterapi ved UNN.

29.03.2019

Meld deg på Fyrtårnskonferansen 14.mai 2019

Den årlige utdanningskonferansen ved UiT Norges arktiske universitet!
Frist for påmelding er 1.mai!

22.03.2019

Lyst å ta i bruk det aktive læringsrommet på MH2?

På dagens helsefaglige pedagogiske seminar tok Nora MacLaren oss med inn i det aktive læringsklasserommet MH2 U9.308, der hun satte oss inn i bruken. Nora har også laget en kort videosnutt om hvordan dette aktive læringsrommet fungerer i praksis.

28.02.2019

Aktiviteter