HelPed - Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling

HelPed skal være en drivkraft for profesjonalisering av lærerrollen og innovasjon i utdanning ved Det helsevitenskapelige fakultet.Vi tilbyr instituttene støtte, veiledning og målretter kompetanseutvikling for undervisningspersonale og praksisveiledere. I samarbeid med instituttene legger HelPed tilrette for utvikling av studentaktiviserende, digital og tverrprofesjonell læring. Vi initierer og deltar aktivt i ulike aktiviteter og prosjekter ved alle campus og i praksisfeltet. Vi skal være en synlig aktør lokalt, nasjonalt og internasjonalt gjennom formidling av ny kunnskap om kvalitet i utdanning, læring og kulturendring.HelPed ble initiert i 2012 og er organisert som et senter under Dekan ved Det helsevitenskapelige fakultet. 


Vil du styrke mestringskompetansen i veiledning og utvikle deg som veileder?

Emnet HEL-6331 Veiledningskompetanse for helsevitenskapelige utdanninger og helsetjenesten går hvert semester med søknadsfrist 1.juni (for høst-semester) og 1.desember (for vår-semester). Lyst til å søke? Se her for å få mere informasjon

Nyheter

Felles nasjonal delingsplattform i UH-sektoren og kultur for deling var tema for helsefaglig pedagogisk webinar 17.06.21.

Nå får vi DLR i UH-sektoren, en felles nasjonal plattform for lagring, deling og gjenbruk av digitale læringsressurser. Hvordan kan du dele din undervisning? Christine Johnsen, rådgiver ved Direktoratet for fellestjenester i høyere utdanning og forskning, Unit og Svetlana P. Johansen, seniorrådgiver og jurist ved Seksjon for forskning og utdanningskvalitet ved UiT var innledere på webinaret med 19 deltakere (26 påmeldte).

18.06.2021

Åpen vitenskap i forskningsveiledning

Dette var tema på helsefaglig pedagogisk webinar 14.04.21 med 14 deltakere på Zoom (av 23 påmeldte).

19.04.2021

Læring handler om aktiv deltakelse, og H5P kan skape læringsinnhold som motiverer og engasjerer studentene i læringsprosessen!

Dette var tema på helsefaglig pedagogisk webinar 18.03.21. Det var 49 deltakere med på Zoom.

06.04.2021

Dokumentasjon av utdanningsfaglig kompetanse var tema på Pedagogisk helsefaglig webinar 18.februar 2021

Kravene til utdanningsfaglig kompetanse for ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger har økt (fra 1.9.2019). Kravene er forskriftsfestet med presiseringer i Utfyllende bestemmelser ved UiT.

24.02.2021

Digital konferanse om Livslang læring arrangeres 16. og 17.02.21 - noe for deg?

Høgskolen Innlandet Lillehammer i samarbeid med Fleksibel utdanning Norge (FUN) og flere andre aktører arrangerer Digital konferanse om Livslang læring 16. og 17.februar 2021! Du kan delta på en eller begge dagene. 

Noen av temaene som belyses er:

  • Digitalisering for livslang læring
  • Strømmetjeneste for livslang læring
  • Arbeidslivsrelevante utdanninger og livslang læring

05.02.2021

Delta på årets Læringsfestival-sjekk frister nå!

HelPed sitter i programrådet for Læringsfestivalen.  Vi ønsker med dette å invitere til å sende inn bidrag til Læringsfestivalen 2021, 10. og 11. mai. Festivalen er normalt på NTNU i Trondheim, men blir i år heldigital.

29.01.2021

Delta i spennende webinar 4.februar om TPS-veiledning og samhandling i praksisstudier- Rethos skal implementeres!

Tverrprofesjonell samarbeidslæring er en global utfordring! Veiledning av tverrprofesjonelle team i helse- og sosialfag og tilrettelegging for samarbeidslæring i klinisk praksis er utfordrende. La deg inspirere av internasjonale erfaringer og møt til diskusjon med norske kollegaer! Kanskje får du noen gode ideer til egen undervisning!

24.01.2021

Invitasjon til seminar om medisinsk-pedagogisk forskning

Kjære kollega!  
Vi inviterer til digitalt seminar om medisinsk-pedagogisk forskning, mandag 15. Februar, kl. 11:30-15:30.  
 
Seminaret vil være av interesse for alle som jobber med eller har interesse av forskning på utdanning innen medisin (og helsefag). Vi vet det pågår spredt aktivitet og spennende prosjekter i sektoren, og vi håper at seminaret kan bidra til å spre kunnskap, interesse og motivasjon for økt forskningsaktivitet.   
 
Videresend gjerne denne invitasjonen til kollegaer du tror kan være interessert. 
 
Påmelding via denne lenken: Påmelding til digitalt forskningsseminar - medisinsk pedagogikk (uib.no) , innen 11. februar.  
 
 

19.01.2021

Studentaktiv læring i digital synkron undervisning

Et spennende og aktuelt tema på helsefaglig pedagogisk webinar 12.11.20, med 25 deltakere med via Zoom.

17.11.2020

Aktiviteter