HelPed - Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling

HelPed skal være en drivkraft for profesjonalisering av lærerrollen og innovasjon i utdanning ved Det helsevitenskapelige fakultet.Vi tilbyr instituttene støtte, veiledning og målretter kompetanseutvikling for undervisningspersonale og praksisveiledere. I samarbeid med instituttene legger HelPed tilrette for utvikling av studentaktiviserende, digital og tverrprofesjonell læring. Vi initierer og deltar aktivt i ulike aktiviteter og prosjekter ved alle campus og i praksisfeltet. Vi skal være en synlig aktør lokalt, nasjonalt og internasjonalt gjennom formidling av ny kunnskap om kvalitet i utdanning, læring og kulturendring.HelPed ble initiert i 2012 og er organisert som et senter under Dekan ved Det helsevitenskapelige fakultet. 


Vil du styrke mestringskompetansen i veiledning og utvikle deg som veileder?

Emnet HEL-6331 Veiledningskompetanse for helsevitenskapelige utdanninger og helsetjenesten går hvert semester med søknadsfrist 1.juni (for høst-semester) og 1.desember (for vår-semester). Lyst til å søke? Se her for å få mere informasjon

Nyheter

Studentaktiv læring i digital synkron undervisning

Et spennende og aktuelt tema på helsefaglig pedagogisk webinar 12.11.20, med 25 deltakere med via Zoom.

17.11.2020

Erfaringer fra digital undervisning i et hybrid semester

"Planlegging av undervisning i et hybrid semester byr på nye utfordringer i tillegg til nye muligheter", innledet Maarten Beerepoot på helsefaglig pedagogisk webinar 15.10.

16.10.2020

Læringsstrategier og studieteknikk - en videoserie!

På helsefaglig pedagogisk seminar ved Helsefak 16.09.20 introduserte Torstein Låg, fagansvarlig for psykologi, psykiatri og filosofi ved Universitetsbiblioteket, en videoserie han har laget til støtte for studenter i undervisning og læring.

21.09.2020

Er du klar? Nå er det åpent for bidrag til Webinarfestivalen!

Webinarfestivalen 24. og 25.november 2020 er en heldigital nettbasert nasjonal konferanse om læring og teknologi - og er Læringsfestivalens digitale lillesøster!

03.09.2020

Studenter utvikler digital undervisning

På helsefaglig pedagogisk webinar 27.08 lot vi oss inspirere av to ergoterapistudenter som delte sine erfaringer med å lage digitalt undervisningsmateriell med verktøyet h5p.

28.08.2020

Aktiviteter