HelPed - Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling

Vi skal være en drivkraft for profesjonalisering av lærerrollen og innovasjon i utdanning ved Det helsevitenskapelige fakultet.

Vil du styrke mestringskompetansen i veiledning og utvikle deg som veileder?
Emnet HEL-6331 går hvert semester med søknadsfrist 1.juni (for høst-semester)  og 1.desember (for vår-semester).


Nyheter

Arbeidslivsportalen lanseres 1. juni 2020

På helsefaglig pedagogisk webinar via Zoom 20.05 var tema: Hvordan kan organisering av praksis forenkles og forbedres? Svaret finnes i en nasjonal samhandlingsplattform, Arbeidslivsportalen, som skal lanseres i vår!

25.05.2020

Erfaringer med bruk av VR-teknologi i undervisning

På helsefaglig pedagogisk seminar 23.04 var VR (Virtual Reality) teknologi i fokus.
Anna Wirsing, Postdoktor ved IMB, delte sine erfaringer sammen med Nora Maclaren, IT-tjenesteformidler digitale utdanningstjenester ved Seksjon for virksomhetsnære tjenester og Eirik Reierth, førstebibliotekar ved NH-biblioteket (Natur- og helsefagbiblioteket).

30.04.2020

Aktuell konferanse for implementering av RETHOS- send inn abstrakt og/eller hold av dato!

Tverrprofesjonell samarbeidslæring er et høyaktuelt tema i implemetering av RETHOS (felles rammeplan for grunnutdanninger innen helse- og sosialfag og nasjonale retningslinjer for de ulike utdanningene).  

05.03.2020

Tverrprofesjonell samarbeidslæring -hvor går veien videre?

Torsdag 28.november arrangerte HelPed et stort seminar om tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS) på Helsefak. Det var mer enn 50 deltakere fra praksisfelt og ulike studieprogram, og noen deltok via strømming.

03.12.2019

Nye krav til utdanningsfaglig kompetanse - hva betyr det for deg?

Anita Iversen, leder ved Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling, innledet dagens tema på helsefaglig pedagogisk webinar med bakgrunn i nye krav til utdanningsfaglig kompetanse.

07.11.2019

Aktiviteter