Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling (HelPed)

Vi skal være en drivkraft for profesjonalisering av lærerrollen og innovasjon i utdanning ved Det helsevitenskapelige fakultet.

Nyheter

Velkommen til nasjonal veiledningskonferanse 9.november i Tromsø!

Veiledning i praksisstudier - Nasjonal kvalitet i helse- og sosialfaglige utdanninger

29.05.2018

Seminar 23.mai: Undervisning og dybdelæring - hva fungerer i helsevitenskapelige utdanninger?

Welcome to a guest lecture by Associate Professor Kylie Mansfield entitled: Learning approaches and goal orientation: What does it mean for health professional education?

08.05.2018

Seminar 2.mai: Don’t miss out on interesting experiences from University of Otago, New Zealand!

Welcome to a guest lecture by Professor Sue Pullon entitled:  “IPE in New Zealand: Building a culture of collaboration across geographically dispersed health science training programmes”.

18.04.2018

Veiledningskompetanse

I tråd med nasjonale føringer har Helsefak nå i høst startet opp et studiepoenggivende emne i veiledning HEL-6331

15.11.2017

Blei inspirert av erfaringar frå Universitetet i Maastricht

Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling (HelPed) ved UiT inviterte nyleg til gjesteforelesing med professor Jeroen J.G. van Merriënboer frå Universitetet i Maastricht. – Hans eksempel på bruk av digitale virkemiddel i undervisning var veldig inspirerande, fortel Anita Iversen, leiar ved HelPed. 

08.03.2017

Aktiviteter
Skip to main content