HelPed - Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling

Vi skal være en drivkraft for profesjonalisering av lærerrollen og innovasjon i utdanning ved Det helsevitenskapelige fakultet.

Vil du styrke mestringskompetansen i veiledning og utvikle deg som veileder?
Emnet HEL-6331 går hvert semester med søknadsfrist 1.juni (for høst-semester)  og 1.desember (for vår-semester).


Nyheter

Nye krav til utdanningsfaglig kompetanse - hva betyr det for deg?

Anita Iversen, leder ved Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling, innledet dagens tema på helsefaglig pedagogisk webinar med bakgrunn i nye krav til utdanningsfaglig kompetanse.

07.11.2019

Bruk av video som læringsform for selvrefleksjon og bevisstgjøring i veiledning

Siri Skommesvik, universitetslektor ved Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling (HelPed), tok utgangspunkt i utviklingsprosjektet i sin pedagogiske mappe, og delte sine erfaringer om video som metode for refleksjon over egen praksis på det helsefaglige pedagogiske seminaret 24.10.19.

30.10.2019

Meld deg på Læringsfestivalen 4.-5.mai 2020

Læringsfestivalen 2020 arrangeres 4. - 5. mai 2020 i Realfagbygget, NTNU, Trondheim.  Hva vil DU dele i år?

Sammen vil vi utvikle kunnskapsbasert undervisning, læring og vurdering. Du kan bidra gjennom å dele dine erfaringer, refleksjoner og kunnskaper om studentenes læring og din egen undervisning. I år ønsker vi også å ha oppmerksomhet rundt temaene bærekraft og livslang læring, som stiller krav til studentenes kompetanse for framtidens arbeidsliv.

23.10.2019

Erfaringer med å undervise metode gjennom Metoderommet" og "Flipped Classroom"

Professor Geir Lorem ved Institutt for psykologi innledet helsefaglig pedagogisk seminar 22.08 med å presentere Metoderommet; en åpen digital læringsressurs om metode, og hans erfaringer med å bruke ressursen i metodeundervisningen.

22.08.2019

Erfaringer fra prosjektet Inter-Dig. Er Canvas egnet for å lære tverrprofesjonelt samarbeid?

Dette var tittel på helsefaglig pedagogisk seminar 23.mai. Inter-Dig er en digital læringsressurs for å lære tverrprosjonelt samarbeid som ble utviklet i et samarbeid mellom ulike studieprogram, lærere og studenter ved Helsefak. 55 studenter har testet ut læringsressursen. Hvilke erfaringer har studentene? Rigmor Furu ved Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling demonstrerte læringsressursen i Canvas og presenterte noen av resultatene fra gjennomføringen.

28.05.2019

Aktiviteter