Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling (HelPed)

Vi skal være en drivkraft for profesjonalisering av lærerrollen og innovasjon i utdanning ved Det helsevitenskapelige fakultet.

Nyheter

Veiledningskompetanse

I tråd med nasjonale føringer har Helsefak nå i høst startet opp et studiepoenggivende emne i veiledning HEL-6331

15.11.2017

Blei inspirert av erfaringar frå Universitetet i Maastricht

Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling (HelPed) ved UiT inviterte nyleg til gjesteforelesing med professor Jeroen J.G. van Merriënboer frå Universitetet i Maastricht. – Hans eksempel på bruk av digitale virkemiddel i undervisning var veldig inspirerande, fortel Anita Iversen, leiar ved HelPed. 

08.03.2017

Aktiviteter
Skip to main content