HelPed - Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling

HelPed skal være en drivkraft for profesjonalisering av lærerrollen og innovasjon i utdanning ved Det helsevitenskapelige fakultet.Vi tilbyr instituttene støtte, veiledning og målretter kompetanseutvikling for undervisningspersonale og praksisveiledere. I samarbeid med instituttene legger HelPed tilrette for utvikling av studentaktiviserende, digital og tverrprofesjonell læring. Vi initierer og deltar aktivt i ulike aktiviteter og prosjekter ved alle campus og i praksisfeltet. Vi skal være en synlig aktør lokalt, nasjonalt og internasjonalt gjennom formidling av ny kunnskap om kvalitet i utdanning, læring og kulturendring.HelPed ble initiert i 2012 og er organisert som et senter under Dekan ved Det helsevitenskapelige fakultet. 


Vil du styrke mestringskompetansen i veiledning og utvikle deg som veileder?
Emnet HEL-6331 går hvert semester med søknadsfrist 1.juni (for høst-semester) og 1.desember (for vår-semester).

Nyheter

Læringsstrategier og studieteknikk - en videoserie!

På helsefaglig pedagogisk seminar ved Helsefak 16.09.20 introduserte Torstein Låg, fagansvarlig for psykologi, psykiatri og filosofi ved Universitetsbiblioteket, en videoserie han har laget til støtte for studenter i undervisning og læring.

21.09.2020

Er du klar? Nå er det åpent for bidrag til Webinarfestivalen!

Webinarfestivalen 24. og 25.november 2020 er en heldigital nettbasert nasjonal konferanse om læring og teknologi - og er Læringsfestivalens digitale lillesøster!

03.09.2020

Studenter utvikler digital undervisning

På helsefaglig pedagogisk webinar 27.08 lot vi oss inspirere av to ergoterapistudenter som delte sine erfaringer med å lage digitalt undervisningsmateriell med verktøyet h5p.

28.08.2020

Invitasjon til deling av digitale undervisningsressurser!

LOVU-banken er en lærings- og vurderingsbank for felles læringsutbytter i helse- og sosialfagsutdanning. Dette er et prosjekt ved Universitetet i Sørøst-Norge med fokus på samstemt undervisning, omvendt klasserom og samarbeidslæring ved hjelp av studentaktive lærings- og vurderingsformer. Faglig samarbeid skal fremmes lokalt og nasjonalt. Banken skal føre til kunnskapsutvikling og videreutvikling av fagmiljø der pedagogiske og didaktiske problemstillinger diskuteres og utvikles videre. Banken skal deles med alle UH-institusjoner i Norge gjennom Canvas.

20.08.2020

Veiledningskonferansen 2021- utsatt!

Konferansen er utsatt på grunn av koronapandemien. Nytt tidspunkt kommer!Veiledningskonferansen skal arrangeres i Tromsø og er nasjonal! Tema er veiledning for bærekraftig utdanning og profesjonsutvikling.

 
 
 
 
 

20.08.2020

Aktiviteter