HelPed - Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling

Vi skal være en drivkraft for profesjonalisering av lærerrollen og innovasjon i utdanning ved Det helsevitenskapelige fakultet.

Vil du styrke mestringskompetansen i veiledning og utvikle deg som veileder?
Emnet HEL-6331 går hvert semester med søknadsfrist 1.juni (for høst-semester)  og 1.desember (for vår-semester).


Nyheter

Erfaringer med å undervise metode gjennom Metoderommet" og "Flipped Classroom"

Professor Geir Lorem ved Institutt for psykologi innledet helsefaglig pedagogisk seminar 22.08 med å presentere Metoderommet; en åpen digital læringsressurs om metode, og hans erfaringer med å bruke ressursen i metodeundervisningen.

22.08.2019

Erfaringer fra prosjektet Inter-Dig. Er Canvas egnet for å lære tverrprofesjonelt samarbeid?

Dette var tittel på helsefaglig pedagogisk seminar 23.mai. Inter-Dig er en digital læringsressurs for å lære tverrprosjonelt samarbeid som ble utviklet i et samarbeid mellom ulike studieprogram, lærere og studenter ved Helsefak. 55 studenter har testet ut læringsressursen. Hvilke erfaringer har studentene? Rigmor Furu ved Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling demonstrerte læringsressursen i Canvas og presenterte noen av resultatene fra gjennomføringen.

28.05.2019

Fyrtårnkonferansen 2019 hadde fokus på utdanning og arbeidsliv

Hva gjør utdanningene våre relevante for arbeids- og samfunnsliv?

24.05.2019

Mikroprosjekter i fysioterapiutdanningen-en modell til etterfølgelse?

Liv Johanne Nikolaisen og Hege Solgård arbeider begge som universitetslektorer ved bachelorprogrammet i fysioterapi ved UiT. De har høstet gode erfaringer med å gjennomføre mikroprosjekter i praksis i samarbeid med seksjon for fysioterapi ved UNN.

29.03.2019

Meld deg på Fyrtårnskonferansen 14.mai 2019

Den årlige utdanningskonferansen ved UiT Norges arktiske universitet!
Frist for påmelding er 1.mai!

22.03.2019

Aktiviteter