HelPed - Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling

Vi skal være en drivkraft for profesjonalisering av lærerrollen og innovasjon i utdanning ved Det helsevitenskapelige fakultet.

 

Nyheter

Åpent seminar 30.oktober

For alle med interesse for TPS; Tverrprofesjonell samarbeidslæring

17.10.2018

I forbindelse med Nasjonal veiledningskonferanse inviterer Fagbokforlaget til lansering av boken Veiledning i høyere utdanning av Sidsel Tveiten og Anita Iversen (red.)

Tid: 9. november, klokken 17:15 til 18:15
Sted: 
UiT Tromsø - 
Medisin og helsefagbygget 2: U.07.338, Aud. Cortex

16.10.2018

Velkommen til nasjonal veiledningskonferanse 9.november i Tromsø!

Veiledning i praksisstudier - Nasjonal kvalitet i helse- og sosialfaglige utdanninger

29.05.2018

Seminar 23.mai: Undervisning og dybdelæring - hva fungerer i helsevitenskapelige utdanninger?

Welcome to a guest lecture by Associate Professor Kylie Mansfield entitled: Learning approaches and goal orientation: What does it mean for health professional education?

08.05.2018

Seminar 2.mai: Don’t miss out on interesting experiences from University of Otago, New Zealand!

Welcome to a guest lecture by Professor Sue Pullon entitled:  “IPE in New Zealand: Building a culture of collaboration across geographically dispersed health science training programmes”.

18.04.2018

Veiledningskompetanse

I tråd med nasjonale føringer har Helsefak nå i høst startet opp et studiepoenggivende emne i veiledning HEL-6331

15.11.2017

Blei inspirert av erfaringar frå Universitetet i Maastricht

Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling (HelPed) ved UiT inviterte nyleg til gjesteforelesing med professor Jeroen J.G. van Merriënboer frå Universitetet i Maastricht. – Hans eksempel på bruk av digitale virkemiddel i undervisning var veldig inspirerande, fortel Anita Iversen, leiar ved HelPed. 

08.03.2017

Aktiviteter