HelPed - Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling

Vi skal være en drivkraft for profesjonalisering av lærerrollen og innovasjon i utdanning ved Det helsevitenskapelige fakultet.


Nyheter

Meld deg på Fyrtårnskonferansen 14.mai 2019

Den årlige utdanningskonferansen ved UiT Norges arktiske universitet!
Frist for påmelding er 1.mai!

22.03.2019

Lyst å ta i bruk det aktive læringsrommet på MH2?

På dagens helsefaglige pedagogiske seminar tok Nora MacLaren oss med inn i det aktive læringsklasserommet MH2 U9.308, der hun satte oss inn i bruken. Nora har også laget en kort videosnutt om hvordan dette aktive læringsrommet fungerer i praksis.

28.02.2019

Studentene gir topp score på tilbakemelding og veiledning

I 2018 fikk bioingeniørutdanningen og fysioterpiutdanningen ved UiT topp score på NOKUT`s studiebarometer ang. veiledning og tilbakemelding til studentene.
Men hvordan kom de dit?

04.02.2019

Åpent seminar 30.oktober

For alle med interesse for TPS; Tverrprofesjonell samarbeidslæring

17.10.2018

Aktiviteter