HelPed - Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling

Vi skal være en drivkraft for profesjonalisering av lærerrollen og innovasjon i utdanning ved Det helsevitenskapelige fakultet.

Vil du styrke mestringskompetansen i veiledning og utvikle deg som veileder?
Emnet HEL-6331 går hvert semester med søknadsfrist 1.juni (for høst-semester)  og 1.desember (for vår-semester).


Nyheter

Aktuell konferanse for implementering av RETHOS- send inn abstrakt og/eller hold av dato!

Tverrprofesjonell samarbeidslæring er et høyaktuelt tema i implemetering av RETHOS (felles rammeplan for grunnutdanninger innen helse- og sosialfag og nasjonale retningslinjer for de ulike utdanningene).  

05.03.2020

Tverrprofesjonell samarbeidslæring -hvor går veien videre?

Torsdag 28.november arrangerte HelPed et stort seminar om tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS) på Helsefak. Det var mer enn 50 deltakere fra praksisfelt og ulike studieprogram, og noen deltok via strømming.

03.12.2019

Nye krav til utdanningsfaglig kompetanse - hva betyr det for deg?

Anita Iversen, leder ved Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling, innledet dagens tema på helsefaglig pedagogisk webinar med bakgrunn i nye krav til utdanningsfaglig kompetanse.

07.11.2019

Bruk av video som læringsform for selvrefleksjon og bevisstgjøring i veiledning

Siri Skommesvik, universitetslektor ved Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling (HelPed), tok utgangspunkt i utviklingsprosjektet i sin pedagogiske mappe, og delte sine erfaringer om video som metode for refleksjon over egen praksis på det helsefaglige pedagogiske seminaret 24.10.19.

30.10.2019

Meld deg på Læringsfestivalen 4.-5.mai 2020

Læringsfestivalen 2020 arrangeres 4. - 5. mai 2020 i Realfagbygget, NTNU, Trondheim.  Hva vil DU dele i år?

Sammen vil vi utvikle kunnskapsbasert undervisning, læring og vurdering. Du kan bidra gjennom å dele dine erfaringer, refleksjoner og kunnskaper om studentenes læring og din egen undervisning. I år ønsker vi også å ha oppmerksomhet rundt temaene bærekraft og livslang læring, som stiller krav til studentenes kompetanse for framtidens arbeidsliv.

23.10.2019

Aktiviteter