Skriv ut Lukk vindu


 

Ledelse, innovasjon og marked - bachelor

Fakta

Varighet:3 År
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelor i ledelse, innovasjon og marked.
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller realkompetanse.
Søknadsfrist:

15. april

1.mars for søkere med realkompetanse.

Søknadskode:186 867

Beskrivelse av studiet

Bachelorstudiet i ledelse, innovasjon og marked er et treårig studium. De første to årene av programmet er felles og obligatorisk for alle studentene. Utdanningen fokuserer på emner innen ledelse, innovasjon og markedsføring, og skal gjøre deg i stand til å lede organisasjoner og mennesker, til å gjennomføre innovasjonsprosesser, og til å utvikle markedsføringsstrategier. Utdanningen vil også gi deg grunnleggende kunnskap innen økonomi, strategi og metodefag, og dermed allsidigheten til å kunne jobbe med kombinasjonen av flere fag i bredere arbeidsoppgaver, slik som i bedriftsrådgivning eller konsulentarbeid.

De første to årene av utdanningen er felles og obligatorisk for alle. I tredje studieår kan studentene velge mellom å ta en generell emnegruppe ved campus i Tromsø, eller dra på et utvekslingsopphold i utlandet.


Oppbygging av studiet

Studieplan
10 stp. 10 stp. 10 stp.
1. sem. (høst) BED-1004 Markedsføring - 10 stp. B-LEDINMA Mentoremne - 0 stp. BED-1009 Innovasjon - 10 stp. BED-2029 Organisasjonsteori og ledelse - 10 stp.
2. sem. (vår) BED-2052 Merkevarebygging - 10 stp. BED-2053 Tjenestedesign - 10 stp. FIL-0700 Examen philosophicum, Tromsøvarianten - 10 stp.
3. sem. (høst) BED-1013 Bedriftsøkonomisk analyse - 10 stp. BED-2012 Prosjektledelse - 10 stp. BED-2054 Innovasjon i praksis - 10 stp.
4. sem. (vår) BED-1002 Grunnleggende regnskap og analyse - 10 stp. BED-2003 Foretaksstrategi - 10 stp. BED-2046 Anvendt metode - 10 stp.

Hva lærer du?

Kunnskap

En bachelor i ledelse, innovasjon og marked har:

Ferdigheter

En bachelor i ledelse, innovasjon og marked kan:

Generell kompetanse

En bachelor i ledelse, innovasjon og marked kan:


Undervisning og eksamen

Forelesninger og seminarer.

Se emnebeskrivelsene for mer informasjon.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket for emnene som inngår i programmet er norsk. Litteratur i form av lærebøker og kompendier vil som oftest være på engelsk eller norsk. Enkelte emner undervises på engelsk, undervisningsspråk for det enkelte emne står angitt i emnebeskrivelsen.

Utveksling

UiT Norges arktiske universitet gir deg mange muligheter til å ta deler av studiene dine som utvekslingsstudent ved et utenlandsk lærested. Ta skrittet! Utforsk hvordan du søker om utveksling og hvor du kan dra.

I en verden som blir stadig mer globalisert, er internasjonale erfaringer gull verdt. Et utvekslingsopphold i utlandet vil utvide din personlige og faglige horisont.

Ved å lære et annet utdanningssystem og en ny kultur å kjenne vil du begynne å se livet med andre øyne. En forandring kan være forfriskende, og det vil gi deg impulser som kan påvirke karrierevalgene dine.

Bachelorgradsprogrammene ved Handelshøgskolen åpner opp for utenlandsopphold i femte og sjette semester.

Se denne nettsiden for nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold.


Jobbmuligheter

Studieprogrammet i ledelse, innovasjon og marked er rettet mot dem som har interesse for ledelse, markedsføring og innovasjon i bedrifter. Studiet er først og fremst tilpasset det private næringslivet, men kandidatene kan også være interessante for offentlig sektor. Utdannelsen kvalifiserer først og fremst til ulike mellomlederroller innen handels- og industribedrifter i inn- og utland.

Videre studier

Med fullført bachelorgrad kan studentene søke opptak til mastergraden i ledelse, innovasjon og marked ved UiT Norges arktiske universitet.