Skriv ut Lukk vindu


 

Biomedisin - bachelor

Fakta

Varighet:3 År
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelor i biomedisin
Opptakskrav:Generell studiekompetanse + REALFA
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:186 427

Beskrivelse av studiet

Biomedisin er utdanningen for deg som er interessert i hvordan menneskekroppen fungerer, både når den er frisk og ved sykdom. Du vil fordype deg i biomedisinske fag, og lære mekanismene bak hvordan organer, celler og gener fungerer. På biomedisinstudiet jobber vi med bl.a. celle- og molekylærbiologi, mikrobiologi, genetikk, immunologi, farmakologi og toksikologi.

Utdanningen vil gi deg verktøyene du trenger for å kunne jobbe med verdens helseutfordringer som f.eks. kreft og antibiotikaresistens, sammen med andre yrkesgrupper som jobber med bl.a helseproblematikk.

Utdanningen består av en god del teori, men du vil også få lære gjennom eksperimenter i et studentlaboratorium. På bacheloroppgaven vil du få mulighet til en praksisperiode i en forskningslab på universitetet.

5. semester er et internasjonalt semester. Det betyr at du kan reise på utveksling dette semesteret, eller du kan ta emner i Tromsø sammen med internasjonale studenter som er på utveksling ved UiT. Undervisningen som gis i Tromsø vil foregå på engelsk.
6. og siste semester av bachelorgraden består av en obligatorisk bacheloroppgave (30 sp). Arbeidet med bacheloroppgaven gjøres i en av våre forskningsgrupper - ">Forskning ved Institutt for medisinsk biologiOppbygging av studiet

Studieplan
10 stp. 10 stp. 10 stp.
1. sem. (høst) KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi - 10 stp. MAT-0001 Brukerkurs i matematikk - 10 stp. MBI-1000 Biomedisin i det 21. århundre - 10 stp.
2. sem. (vår) MBI-1002 Celle- og molekylærbiologi - 15 stp. FIL-0700 Examen philosophicum, Tromsøvarianten - 10 stp. BIO-1601 Innføring i mikrobiologi - 5 stp.
3. sem. (høst) BIO-2004 Studiedesign og dataanalyse i biologi - 10 stp. MBI-2001 Biokjemi - 10 stp. MBI-2011 Molekylær cellebiologi - genetikk og cellesignallering - 10 stp.
4. sem. (vår) BIO-2601 Generell mikrobiologi - 10 stp. MBI-2012 Molekylær cellebiologi – cellestruktur - 10 stp. MBI-2013 Humanfysiologi - 10 stp.
5. sem. (høst)
6. sem. (vår)

Hva lærer du?

Etter fullført bachelor i biomedisin skal du ha oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Etter endt studie skal kandidaten:

Ferdigheter

Etter endt studie skal kandidaten:

Generell kompetanse

Etter endt studie skal kandidaten:


Undervisning og eksamen

Undervisningen består av forelesninger, laboratoriearbeid, seminarer og gruppeundervisning. Eksamensformer er hjemmeoppgaver, skriftlige og muntlige eksamener. Undervisnings- og eksamensformer varierer mellom de forskjellige emnene, mer informasjon om emnene i programmet finner du i emnekatalogen.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningen gis på norsk, men i internasjonalt semester (5. semester) foregår undervisning på engelsk.

Utveksling

Femte semester er et internasjonalt semester og da er det mulig å ta et utvekslingsopphold.

Bachelor i biomedisin har følgende utvekslingsavtaler:

Studiekonsulentene på instituttet kan gi mer informasjon om avtalene.

Du kan også reise til andre universitet som UiT har avtale med. Du finner mer informasjon om dette i Utveksling UiT


Jobbmuligheter

Biomedisin er et fag i vekst, med mye aktivitet innen forskning og utvikling. Behovet for kompetanse innen feltet øker derfor stadig. En bachelorgrad i biomedisin gir grunnleggende kunnskap, ferdigheter og kompetanse innen biomedisinske fag, og kvalifiserer for å kunne løse oppgaver innen forvaltning, industri, helse, undervisning og forskning. Som laboratorieingeniør kan du jobbe med prøver og tester, gjøre analyser, skrive rapporter eller drive med produktutvikling. Avhengig av hvor du jobber, kan du bidra med alt fra diagnostisk laboratoriearbeid og kunnskapsutvikling, til kontroll av innhold i mat og drikke. Du kan jobbe både i offentlige og private bedrifter, og her er noen av mulighetene innenfor biomedisinske virksomheter

Videre studier

Ved å bygge på bachelorgraden med en 2-årig mastergrad i biomedisin ved UiT, vil du få flere yrkesmuligheter. Da kan du blant annet jobbe som forsker eller laboratorieingeniør ved universiteter, høyskoler eller forskningsinstitutt. Ønsker du å spesialisere deg enda mer etter mastergraden, kan du studere videre og ta en doktorgrad med tanke på en karriere innen undervisning, forskning, formidling, innovasjon eller annet arbeid som krever biomedisinsk kompetanse på høyt nivå.

Dersom du i de valgfrie delene av bacheloren velger med omhu, og om nødvendig fyller på med noen ekstra emner, kan du kvalifisere for opptak også til flere andre mastergrader innen helsefag og naturfag. En annen mulighet, er å kombinere bachelorgraden i biomedisin med andre fag, som vitenskapsteori, forskningsetikk, samfunnsfag eller ledelse.