Illustrasjonsbilde

Fullteksttilgang via Google Scholar

Fullteksttilgang via Google Scholar English flag

Før du starter ditt søk i Google Scholar anbefaler vi at du gjør følgende innstillinger. Dette vil gi deg oversikt over ressurser du har tilgang til.

Gå inn på menyen.

Google scholar søk

 

Klikk på Settings/Innstillinger.

Google scholar søk

1: Klikk på Library links.

2: Skriv inn UiT.

3: Søk.

4: Hak av for UiT Norges arktiske universitet.

5: Save.

 Google scholar søk

 

Du kan nå gjøre søk og lese de ressursene Universitetsbiblioteket har tilgang til – disse er merket Fulltext @ UiT. Klikk på lenken for å komme til artikkelen.

 

chat loading...