Illustrasjonsbilde

Fullteksttilgang via Google Scholar

Fullteksttilgang via Google Scholar English flag

Før du starter ditt søk i Google Scholar anbefaler vi at du gjør følgende innstillinger. Dette vil gi deg oversikt over ressurser du har tilgang til.

Framgangsmåte

Gå inn på menyen

Skjermbilde veiledning Google Scholar med menyen fremhevet.

Klikk på Innstillinger

Skjermbilde veiledning Google Scholar med innstillinger valget i menyen fremhevet.

Klikk på Linker i biblioteket

Skjermbilde veiledning Google Scholar med Linker i biblioteket valget i innstillinger menyen fremhevet.

Skriv inn UiT og søk

Skjermbilde veiledning Google Scholar med søkefelt innenfor Linker i biblioteket fremhevet og søk etter

Hak av for UiT Norges arktiske universitet og lagre

Skjermbilde veiledning Google Scholar med søkefelt i Linker i biblioteket fremhevet og UiT haket av

Du kan nå gjøre søk og lese de ressursene Universitetsbiblioteket har tilgang til – disse er merket Fulltext @ UiT. Klikk på lenken for å komme til artikkelen.

twitter
chat loading...