Nyhetsarkiv


SAMINOR Malm verran.png

01.02.2024:

Fulle ganger på det gamle pensjonatet på Malm

Lørdag 13.01 møtte Malm, Follafoss og Verran folket virkelig opp til SAMINOR 3 undersøkelsen. I løpet av den første timen var det allerede et tosifret antall deltagere.

Kvinner og utdanning kasto 80.jpg

08.03.2023:

Samiske kvinners utdanningsrevolusjon

UiTs befolkningsundersøkelser viser at fra 90-tallet har kvinner tatt mer og mer høyere utdanning, og går nå forbi menn i antall med høyere utdanning. For samiske kvinner startet det allerede på 70 tallet.    

SAMINOR-JONATAN OTTESEN WEB KVALITET-05850.jpg

20.02.2023:

Hvordan påvirker fornorskningen vår helse i dag?

Høsten 2023 starter befolkningsundersøkelsen SAMINOR 3. Da skal vi undersøke de menneskelige konsekvensene av fornorskningen, historiske traumer og industriutbygging

Senter for samisk helseforskning på seksjonsmøte i Narvik

02.09.2022:

Hva skal vi spørre om?

Den tredje SAMINOR-undersøkelsen er under full planlegging. Blant annet skal det avgjøres hva det skal spørres om i spørreskjemaene.

298823162_3872880332835683_2637606310681362750_n.png

12.08.2022:

SAMINOR deltar på Arendalsuka!

SAMINOR og Senter for samisk helseforskning deltar på Arendalsuka 15.–19.august!

1CBBC27D-EFC8-49FC-AC8C-A3096531D0B1.jpeg

23.05.2022:

SAMINOR 3 får egen buss!

18.–19.mai reiste Ann Ragnhild, Egil, Marita, Astrid, Susanna, Gunnhild og Iselin til Oslo, som ledd i forberedelsene til SAMINOR 3. SAMINOR 3 planlegger å invitere 80 000 deltakere og skal besøke 40 kommuner.

IMG_4938_kvadrat

08.04.2022:

«HALDI» undersøker befolkningen i Jokkmokk

Iselin C. Finn, Egil Thomassen og Susanna R.A. Siri, Senter for samisk helseforskning

ann-ragnhild_broderstad_210519_UNN.jpg

22.11.2021:

"Derfor er det viktig at SAMINOR gjør en stor tredje datainnsamling"

Kronikk i Nordnorsk Debatt av Ann Ragnhild Broderstad, leder SAMINOR, faglig leder av Senter for samisk helseforskning.

20211013_102215.jpeg

18.10.2021:

Ny doktoravhandling om metabolsk syndrom fra Senter for samisk helseforskning

Onsdag 13. oktober disputerte Vilde Lehne Michalsen for ph.d.-graden i helsevitenskap med avhandlinga Metabolic syndrome, obesity and ethnicity—The SAMINOR Study.

AMAE+(5).jpeg

05.07.2021:

Ny forskning fra SSHF: Samiske kvinner mer utsatt for partnervold

Post.doc. Astrid M. A. Eriksen ved Senter for samisk helseforskning har sammen med forskerkolleger studert forekomsten av partnervold i samiske bosettingsområder. Funnene viser at kvinner er mer utsatt for partnervold enn menn og at samiske kvinner opplever partnervold i større grad enn ikke-samiske kvinner. Eriksen og medforfatterne viser også det er en klar sammenheng mellom det å ha vært utsatt for partnervold og psykiske helseplager. Plagene var aller størst blant personer som i tillegg hadde vært utsatt for vold i barndommen. Disse sammenhengene ble observert for begge kjønn, uansett etnisk bakgrunn.

Siri.png

08.02.2021:

Ny doktoravhandling om hjerte- og karsykdommer fra Senter for samisk helseforskning

Mandag 8. februar 2021 disputerte Susanna Ragnhild Andersdatter Siri for ph.d.-graden i helsevitenskap med avhandlinga: Cardiovascular risk factors and incidence of acute myocardial infarction and cerebral stroke in Sami and non-Sami populations — The SAMINOR Study.

Blodtrykk_hjerte_kautoholbi-4-ID.jpg

06.02.2021:

Vi trenger mer kunnskap om helsen til folk i nord

Hvorfor vet vi mindre om urfolkshelse enn om helsen til de fleste andre, uansett hvor vi ser oss om i nord?

Måling-av-magen-med-målebånd_1000.jpg

03.07.2020:

Én av tre har metabolsk syndrom i samiske kjerneområder i Nord-Norge

Er du overvektig eller har du fått litt ekstra polstring rundt midjen? Stadig flere av oss får nettopp det. Også her i Nord-Norge ser vi en bekymringsfull utvikling.

Klinisk kart_nytt_kant.jpg

29.06.2020:

Vekt og midjeomkrets økte mer for yngre enn for eldre voksne i løpet av en tiårsperiode

Resultater fra SAMINOR-undersøkelsen, der deltakere i alderen 36–69 år i 2003-2004 fikk målt kroppsvekt og midjeomkrets på nytt i 2012–2014.

Astrid_bilde.png

22.06.2020:

Fokus på vold i samiske samfunn

Taushet rundt vold i samiske miljøer er viet et eget kapittel i en ny antologi, der banebrytende forskning om vold i nære relasjoner sett i et mangfoldsperspektiv.

saminor.jpg

02.04.2020:

Forskningsresultater fra SAMINOR er inkludert i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets nye kunnskapsportal om likestilling og levekår

Senter for samisk helseforskning (SSHF) har bidratt til en ny nettressurs/kunnskapsportal om likestilling og levekår for samer, nasjonale minoriteter og personer med innvandrerbakgrunn som Barne-, ungdom- og familiedirektoratet (Bufdir) står bak.

ann-ragnhild_broderstad_210519_UNN.jpg

13.06.2019:

SAMINOR tar tempen på folkehelsa i nord

Befolkningsstudien SAMINOR 2 avslørte at en urovekkende høy andel av både samiske og ikke-samiske kvinner har opplevd vold i nære relasjoner. Også blant menn var det mange som rapporterte å ha opplevd slik vold. Kan det virkelig stemme, og hvorfor er det slik?

Besøk fra Australia og New Zealand

11.06.2019:

Samarbeid om urfolksforskning og utdanning

Besøk fra Australia og New Zealand.

untitled-5446.jpg

06.02.2019:

SAMINOR 3 i startgropa – Helseforskning i et flerkulturelt landskap

SAMINOR-undersøkelsen surfer også på bølgen av gode nyheter om alt som skjer rundt omkring i vårt fargerike nord. Vår gode nyhet er at fra 1. januar i år startet vi opp første trinn av SAMINOR 3-undersøkelsen. Den tredje SAMINOR undersøkelsen består av flere trinn, hvorav første trinn er å planlegge og gjennomføre fokusgruppeintervjuer. Formålet er å skaffe bedre kunnskap om hva befolkningen ønsker at vår helseundersøkelse skal omhandle. Prosjektleder for trinn 1 er Inger Dagsvold, kreftsykepleier med master i helsevitenskap og som er i avslutningen av sitt doktorgradsprosjekt om samisk språk og kulturforståelse hos helsearbeidere.  

SAMINOR-JONATAN OTTESEN WEB KVALITET-05850.jpg

24.02.2023:

Movt dáruiduhttin áin čuohcá min dearvvašvuhtii?

Go SAMINOR iskkadeapmi álgá čakčii, de mii galgat iskat movt dáruiduhttin, historjjálaš traumat ja industriijahuksen váikkuha dearvvašvuhtii.