REDINOR

Forskningsgruppe for realfagsdidaktikk i Nord

REDINOR – Forskningsgruppe for Realfagsdidaktikk i Nord

Forskningsgruppen REDINOR ønsker å bidra til utvikling i nord. Dette gjøres gjennom realfagsdidaktisk forskning og utviklingsarbeid i tett samarbeid med praksisfeltet. Forskningsgruppen ønsker å bidra til å løfte barns oppvekst, utdanning og læring i realfagene med spesielt vekt på nordområdene. Barnets behov i et mangfoldperspektiv der alle variasjoner i elevgruppen verdsettes, og tilpasset opplæring skal bidra til elevenes identitet og personlig utvikling. Sentrale didaktiske områder for forskningsgruppen er kultur, utforsking, tverrfaglighet og alternative læringsarena innen matematikk og naturfag i skole og barnehage.

Nyheter


Medlemmer


ProsjekterVitenuka

Vitenuka er en årlig vitenskapsfestival ved UiT Campus Alta. Festivalen har utforskende undervisningsopplegg i teknologi, matematikk og naturfag for elever og barnehagebarn. 

Vitenuka er et realfaglig samarbeid mellom UiT Norges arktiske universitet, Nordnorsk vitensenter og Newton Alta. Hvert år engasjerer dette arrangementet over 1000 elever fra barnehage, grunnskole og videregående skole på ulike utforskende undervisningsopplegg. Flere lærerstudenter gjennomfører deler av praksisen sin under Vitenuka, der de i samarbeid med medlemmer av forskningsgruppa gjennomfører undervisning og forskningsaktiviteter. 

Flere av medlemmene i Redinor samler inn forskningsdata under festivalen og prøver ut nye undervisningsaktiviteter med elever. Hver år er det stor påmelding til Vitenuka og vi har venteliste over klasser og barnehager som ønsker å delta.  

Påmelding

Den første Vitenuka ble arrangert i april 2013, og da som et samarbeid mellom Høgskolen i Finnmark og Newton Alta. Etter funsjonen  mellom Høgskolen og UiT i 2013, videreførte UiT Norges arktiske universitet samarbeidet med Newton Alta. Fra 2015 ble Nordnorsk vitensenter avdeling Alta etablert og ble en av partnerne i Vitenuka.  Film fra første året

Publikasjoner

2024

Isaksen, M., Ødegaard, M. & Utsi, T.A. Science Textbooks: Aids or Obstacles to Inquiry Teaching? Science Teachers’ Experiences in Norwegian Secondary Schools. Sci & Educ (2024). https://doi.org/10.1007/s11191-023-00492-x

2023

Meaney, T., Huru, H. L. & Kvivesen, M. (2023). Preservice and inservice teachers’ views on digital tools for diverse learners in mathematics education. Nordic Studies in Mathematics Education, 28(3-4), 103–123

Andersson, A., Foyn, T., Simensen, A. M., & Wagner, D. (2023). Storylines in Voices of Frustration: Implications for Mathematics Teacher Education in Changing Times. Education Sciences, 13(8), 816. https://www.mdpi.com/2227-7102/13/8/816

Culligan, K., Dewolfe, S., & Simensen, A. M. (2023). Challenges, opportunities, and key questions in research for Mathematics in Indigenous and Migrational (MIM) contexts through a language-focused lens. Journal of Mathematics and Culture, 17(3), 145–161.

Simensen, A. M., Huru, H. L., Andersson, A., Herbel-Eisenmann, B., & Wagner, D. (2023). Mathematics Education Storylines and Cultures in Indigenous and Migrational Contexts. Journal of Mathematics and Culture, 17(4), i–xx.

Simensen, A. M., Johannesen, A. M., & Huru, H. L. (2023). Seeking a strength-based approach to assessment in a multicultural context: a participatory approach. Journal of Mathematics and Culture, 17(3), 42–59.

Kvivesen, M. (2023). Samisk tradisjonell kunnskap og utdanning for bærekraftig utvikling. I T. S. Bredal-Tomren (Red.), Utdanning for bærekraft. Erfaring og forskning fra barnehage og skole (Kap. 6, s. 107–123). Cappelen Damm Akademisk. https://doi.org/10.23865/noasp.193.ch6

Kvivesen, M., Utsi, T.A. & Isaksen, M. (2023). Arbeid med sennagress - samisk tradisjonell kunnskap i naturfag. I G. Figenschou, S.S. Karlsen & H.C. Pedersen (red). Ávdnet - samiske tema i skole og utdanning. Universitetsforlaget. ISBN: 9788215058047

Enoksen, E. & Krempig, I.W. (2023). Reindrift i friluftslivsundervisning – «rein happening» eller læring? I G. Figenschou, S.S. Karlsen & H.C. Pedersen (red). Ávdnet - samiske tema i skole og utdanning. Universitetsforlaget. ISBN: 9788215058047

Huru, H.L., Sandmo, N.M.O. & Simensen, A.M. (2023). Matematikkoppgaver med utgangspunkt i tradisjonell kunnskap i kvensk og sjøsamisk kultur. I G. Figenschou, S.S. Karlsen & H.C. Pedersen (red). Ávdnet - samiske tema i skole og utdanning. Universitetsforlaget. ISBN: 9788215058047

2022

Manshadi, S. (2022). Communicating mathematics in a real-life context. Bringing Nordic mathematics education into the future20, 161. https://www.uv.uio.no/ils/english/about/events/2021/norma/proceedings/norma_proceedings_221220.pdf

Isaksen, M., & Thorvaldsen, S. (2022). Hva stimulerer utforskende undervisning i naturfag? Et studium av rollen for læreboken i noen norske ungdomsskoler.: What Stimulates Inquiry-Based Teaching in Science? A study of the role of the textbook in some secondary schools in Norway. Nordic Studies in Science Education18(3), 337-352. https://doi.org/10.5617/nordina.9350

Karlsen, S., Olufsen, M., Höper, J. & Kvivesen, M. (2022). Innføring i kjemi for lærere Bind 2. Universitetsforlaget. ISBN 9788215050522

Tomperi P, Kvivesen M, Manshadi S, Uteng S, Shestova Y, Lyash O, Lazareva I, Lyash A. (2022). Investigation of STEM Subject and Career Aspirations of Lower Secondary School Students in the North Calotte Region of Finland, Norway, and Russia. Education Sciences. 12(3):192. https://doi.org/10.3390/educsci12030192

Krempig, I.W., Utsi, T.A. & Bøe, K.W. (2022). Høstingsfriluftsliv og naturtilhørighet. I H. Neegaard & I. W  Krempig (Red.), Barnehagens friluftsliv. Cappelen Damm Akademisk (s. 33-51). ISBN 9788202761301. 

Krempig, I.W. (2022). Vinter i barnehagen. I H. Neegaard & I. W  Krempig (Red.), Barnehagens friluftsliv. Cappelen Damm Akademisk (s. 165-179). ISBN 9788202761301. 

Krempig, I.W. & Neegaard, H. (2022). Friluftslivets sti mot livsmestring, helse og danning. I H. Neegaard & I. W  Krempig (Red.), Barnehagens friluftsliv. Cappelen Damm Akademisk (s. 202 -210). ISBN 9788202761301. 

Simensen, A. M., Huru, H. L., Wagner, D., & Andersson, A. (2022). Constructs and methods for identifying patterns of interactions in mathematics classrooms. In C. Fernández, S. Llinares, Á. Guitérrez, & N. Planas (Eds.), Proceedings of the 45th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (Vol. 45). Universidad de Alicante. 

Simensen, A. M. (2022). Matematiske læringsmuligheter for alle: En styrkebasert flerkasusstudie om elever som presterer lavt i matematikk sin deltakelse i heterogene smågrupper (Vol. 365). [PhD thesis] Universitetet i Agder.  https://uia.brage.unit.no/uia-xmlui/bitstream/handle/11250/2987450/Simensen%20avhandling%202022_03_07.pdf?sequence=2&isAllowed=y 

2021

Manshadi, S. (2021). Meaning making in a sixth-grade mathematics classroom through touch screen technology
International Journal of Mathematical Education in Science and Technology. 53 (11). https://doi.org/10.1080/0020739X.2021.1922944
 
Bergan, V., Krempig, I. W., Utsi, T. A., & Bøe, K. W. (2021). I Want to Participate—Communities of Practice in Foraging and Gardening Projects as a Contribution to Social and Cultural Sustainability in Early Childhood Education. Sustainability13(8), 4368. https://doi.org/10.3390/su13084368
 
Tomperi, P., & Kvivesen, M. (2021). In-service and Preservice Teachers’ Conceptions of Nature of Science. Science Education in the light of Global Sustainable Development:-trends and possibilities,139. Proceedings of the 13th Nordic Research Symbosium on Science education. https://nfsun.org/wp-content/uploads/2021/11/NFSUN-Proceedings-2021.pdf#page=140
 
 

Formidling

Vitenskaplig

Kvivesen, M. (2023). Samisk tradisjonell kunnskap og utdanning for bærekraftig utvikling. Nordisk konferanse: Urfolk og nasjonale minoriteter i lærerutdanninger: perspektiver fra forskning og undervisning. Tromsø 2023-12-06

Tove Aagnes Utsi, Ellen Strandli, Greta Heim og Veronica Bergan, UiT Samisk kultur – en aktualitet for bærekraft i barnehagen. NABU konferansen 2023, Trondheim 2023-10-20.

Kvivesen, M. (2023). Samisk tradisjonell kunnskap og utdanning for bærekraftig utvikling. NABU konferansen 2023, Trondheim 2023-10-20.

Isaksen, M. (2023). Out-of-school Science Teaching and Teachers use of  Their Textbook: A Mixed-method Study among Norwegian Secondary School Teachers.European Conference of Education Research, ECER 2023, Glasgow 2023-08-24 

Kvivesen, M., Manshadi, S.D. & Uteng, S. (2023). Investigation of STEM subject and Career Choices in Lower Secondary School Students in a  City of Nothern Norway. European Conference of Education Research, ECER 2023, Glasgow 2023-08-24 

Kvivesen, M., Utsi, T.A. & Isaksen, M. (2023). Arbeid med sennagress - samisk tradisjonell kunnskap i naturfag. Samefolkets dag UiT Norges arktiske universitet. 2023-02-06

Huru, H.L., Sandmo, N.M.O & Simensen, A.M (2023). Matematikkoppgaver med utgangspunkt i tradisjonell kunnskap i kvensk og sjøsamisk kultur. Samefolkets dag UiT Norges arktiske universitet. 2023-02-06

Utsi, T.A. (2023). Samisk naturbruk i barnehagen – tradisjoner, verdier og muligheter. Seminar for Barnehagelærerutdanningen ved USN. 2023-01-26

Culligan, K., Dewolfe, S., & Simensen, A. M. (2022). Closing symposium: Challenges, opportunities, key questions for research in MIM contexts. Mathematics Education in Indigenous and Migrational contexts: The MIM conference 2022. 

Simensen, A. M., Johannesen, A. M., & Huru, H. L. (2022). Collaborative tests in mathematics: seeking a strength-based approach to assessment in a multicultural context. Mathematics Education in Indigenous and Migrational contexts: The MIM conference 2022. 

Simensen, A. M. (2022). Hva sier forskning om læringsmuligheter for elever som presterer lavt i matematikk? Sammen om oppdraget 2022 - nettverkssamling om matematikkvansker. 

Kvivesen, M., Utsi, T.A. & Isaksen, M. (2022). Arbeid med sennagress - samisk tradisjonell kunnskap i naturfag. Hell seminaret 2022; 2022-11-15 - 2022-11-16 

Sageidet, B.M., Bergan, V., Lynngård, A.M., Heggen, M.P., Utsi, T.A., Kleemann, C., Grindheim, L.T., Goga, N., Bjørlykke, Y.,; Bøe, K.W., Nylund, M.B., Krempig, I.W. & Midtbø, I.L. (2022). Being and becoming eco-citizens – Preliminary research results to promote more sustainable practices in kindergartens. 30th EECERA Annual Conference; 2022-08-23 - 2022-08-26 

Populærvitenskaplig

Strand, J.E.T. (2023, 20. januar). Fjellfiske i Østre Alta. Kronstadposten, s. 32-33.

Kvivesen, M., Utsi, T.A. & Isaksen, M. (2023)  Arbeid med sennagress - samisk tradisjonell kunnskap i naturfag. Alta videregående skole. 2023-01-27

Andersen, I., Johannesen, A.M., Simensen, A.M., Huru., H.L. & Andersson, A. (2022). Lærere og elever fra Lakselv viser vei: Presenterte forskning for internasjonale publikum. Ságat. 2022-11-16

Kvivesen, M. (2022). Historisk blikk på kjemi i skolen. Generalforsamling Norsk kjemisk selskap Avd. Nord-Norge. 2022-02-08 

Tidligere prosjekterREDINOR – Forskningsgruppe for realfagsdidaktikk i Nord


REDINOR v/ Saeed Manshadi
Campus Alta

+47 78 45 01 30
Logg inn / Login