Vill Mat


Image caption Foto: Prosjektbarnehage

Vill mat - aktiviteter med barn.

I dette prosjekt er høstingsaktiviteter av ville matressurser i barnehagen i fokus. Både selve høstingen og bearbeiding av ressursene er inkludert i ulike studier hvor både barna og ansatte er inkludert.

Publikasjoner:

Krempig, Inger Wallem; Utsi, Tove Aagnes; Bøe, Kari Wallem.
Høstingsfriluftsliv og naturtilhørighet. I: Barnehagens friluftsliv. Cappelen Damm Akademisk 2022 ISBN 9788202761301. s. 33-51

Bergan, Veronica; Krempig, Inger Wallem; Utsi, Tove Aagnes; Bøe, Kari Wallem.
I Want to Participate—Communities of Practice in Foraging and Gardening Projects as a Contribution to Social and Cultural Sustainability in Early Childhood Education. Sustainability 2021 ;Volum 13.(8)

Krempig, Inger Wallem; Utsi, Tove Aagnes; Bøe, Kari Wallem.
Nysgjerrige barn på "jakt" etter mat i naturen. Forskerfrø 2020 (1) s. 74-77

Utsi, Tove Aagnes; Bøe, Kari Wallem; Krempig, Inger Wallem.
Vill mat i barnehagen – kompetanseutvikling i fellesskap. I: Bærekraft i praksis i barnehagen. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215028514. s. 115-136

Bøe, Kari Wallem; Utsi, Tove Aagnes; Krempig, Inger Wallem.
Ville, grønne matgleder. Verktøykassa : inspirasjon og ideer til barnehagen 2018 s. 20-24

Krempig, Inger Wallem; Utsi, Tove Aagnes.
Hvor kommer maten fra? Høsting av "vill" mat med barnehagen. I: Mat- og måltidsaktiviteter i barnehagen. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215027265. s. 81-108Medlemmer:

Tove Aagnes Utsi (Principal investigator)
Inger Wallem Krempig (Principal investigator)