«GATORs metode». Prosjektet lager ressurser for å støtte studenters læring i kvalitativ og kvantitativ metode (inkludert GIS), og er et samarbeid mellom Institutt for samfunnsvitenskap og Norges fiskerihøgskole.

" /> «GATORs metode». Prosjektet lager ressurser for å støtte studenters læring i kvalitativ og kvantitativ metode (inkludert GIS), og er et samarbeid mellom Institutt for samfunnsvitenskap og Norges fiskerihøgskole.

" /> Redirecting... Lenke https://uit.no/research/mara#news_714836