Liv og Livsmot
Mostphotos.com

Om oss

Forskningsgruppens medlemmer arbeider med etikk, helsefremming og livsfenomener knyttet til pleie og sårbarhet gjennom alle av livets faser. Medlemmene forsker i, og på settinger i, og utenfor helsetjenestene. Forskningen er både teoretisk og empirisk og knytter seg mot helse og sykdom, helseforskning, helsetjenesteforskning, utdanningsforskning og pårørende forskning.

Publikasjoner


Sykepleiefaglig grunnlag i norske helsesykepleierutdanninger – en dybdeanalyse av pensuminnhold og abstraksjonsnivå (Vitenskapelig artikkel) FULLTEKST
Exploring public health nurses' acceptability of clinical assessment tools in a Norwegian child health centre (Vitenskapelig artikkel) DOI
Family carers' experiences with brain metastases: A longitudinal study (Poster)

Medlemmer


Liv og Livsmot


UiT Norges arktiske universitet, Pb 6050, Langnes, 9037 Tromsø
Hilde.laholt@uit.no

Prosjekter