Fish Immunology and Vaccinology

research group

Our research is focused on the immune system of Atlantic salmon and how this species combat viral infections. The knowledge contributes to an increased understanding of the evolution of the immune system and to improved vaccines for the aquaculture industry. Farming fish in dense populations in the open sea inevitably leads to outbreaks of infectious diseases. While vaccination has brought most bacterial diseases in Norwegian salmon farming under control, virus diseases are still a major threat having impacts on fish welfare and economy. At present the main viral diseases are salmon pancreas disease (PD), heart- and skeletal muscle inflammation (HSMI), cardiomyopathy syndrome (CMS) and infectious salmon anemia (ISA). Salmon virus vaccines have so far shown relatively low protective effect. A major goal of the research group is to contribute to improved virus vaccines for the aquaculture industry. To achieve this, we study the innate and adaptive immune systems of Atlantic salmon and how they inhibit virus infection. Study of immune mechanisms are also translated into investigation of secretable exosomes from salmon leucocytes. These exosomes are nanometer-sized vesicles oftenly secreted during immune pathology and they contain different RNAs together with MHC I and II molecules. The research group is also responsible for the Aquamedicine study programme.

Latest news


Events


No events are scheduled at the moment

Our projectsMaster Projects

2019

Forbasert kontra lysstimulert smoltifisering av Atlantisk laks (Salmo salar L.)

Effekten av smoltifiseringsregime p smoltutvikling og immunstatus i ferskvann, samt vekst og mottakelighet for infeksiøs lakseanemi (ILA) etter sjøsetting.
Forfatter: Bjørn Ellingsen
Veiledere: Even Jørgensen, Ingvill Jensen

Humorale immunresponser i bukhule og systemiske organer hos Atlantisk laks (Salmo salar L.) – sammenligning av levende og inaktivert salmonid alphavirus 3 administrert i bukhulen

Forfatter: Mathias Abrahamsen
Veiledere: Jorunn Jørgensen, Ingvill Jensen

2018

Karakterisering av humoral immunrespons mot salmonid alfavirus 3 i atlantisk laks (Salmo salar L.).

Kartlegging av IgM antistoffsekrerende B-celleresponser i bukhule og systemiske organer.
Forfatter: Morten B Styrvold
Veiledere: Jorunn Jørgensen, Ingvill Jensen

The distribution, expression pattern and effects of TNF superfamily members BAFF and APRIL in Atlantic salmon (Salmo salar L.) and salmon derived leukocytes

Forfatter: Mikael Fjeld Vold
Veiledere: Jorunn Jørgensen, Michelle Ma Penaranda, Ingvill Jensen

2017

Effekt av interferon, poly I:C og virussmitte på induksjon av nyoppdagede Mx-gener hos atlantisk laks (Salmo salar L.) 

Forfatter: Jørgensen, Lars Gaute 
Veileder: Børre Robertsen

2016

Produksjonsindusert stress på rogn (Salmo salar L.) og effekter på immun- og stressrelaterte gener etter smitte av plommesekkyngel med Yersinia ruckeri

Forfatter: Per Kristian Sætre
Veiledere: Hanne Johnsen, Helge Tveiten, Lill Heidi Johansen, Ingvill Jensen.

Toll-lignende reseptor 9 og 21 i atlantisk laks (Salmo salar L.) - Samme ligand, unik eller felles uttrykksprofil?

Forfatter: Louise Rebekka Ingebrigtsen
Veiledere: Jorunn Jørgensen, Ingvill Jensen

2015

Transkripsjonsfaktorer som markør for modning av B-celler i Atlantisk laks (Salmo salar L.)

Effekt av TLR-ligander på utrykk av Pax5 in vitro og in vivo
Forfatter: Håvard Ingulfsvann Hagen
Veiledere: Veiledere: Jorunn Jørgensen, Ingvill Jensen

Vaksinering og smoltifisering av atlantisk laks

Betydning av sjøvannstoleranse for mottakelighet for infeksiøs pankreas nekrose (IPN)
Forfatter: Mathias Overrein
Veiledere: Ingvill Jensen, Tore Seternes, Børge Nilsen Fredriksen.

HPI-axis and heat shock protein (HSP) gene transcripts, and their responsiveness to stress in Atlantic salmon embryos and larvae.

Forfatter: Renate Andersen
Veiledere: Helge Tveiten, Hanne Johnsen, Ingvill Jensen. Oppgaven ble utført ved Nofima.

Interferon som adjuvant i DNA-vaksine mot ILA-virus hos atlantisk laks (Salmo salar L). Kinetikk i antistoffrespons, effekt på drap av celler som uttrykker antigen og effekt på vekst 

Forfatter: Bratland, Lisa Charlotte 
Veileder: Børre Robertsen

Effekt av interferon-plasmider på ekspresjon av antiviralt Mx-protein i pankreas og beskyttelse mot SAV3-infeksjon hos atlantisk laks (Salmo salar L.) 

Forfatter: Jenssen, Iris 
Veileder: Børre Robertsen

2014

Hjertehelse som risikofaktor for slaktedødelighet i Nord-Norge.

Forfatter: Synne Karoline Jerman Bjørstad
Veiledere Harald Takle, Nofima og Ingvill Jensen UiT. Samarbeidsprosjekt med Lerøy Aurora.

Antiviralt forsvar i hjertet hos atlantisk laks (Salmo salar)

Uttrykk av type I interferoner in vivo og i primære cellekulturer in vitro.
Forfatter: Astrid-Elisabeth Christiansen Hanssen
Veiledere: Ingvill Jensen & Børre Robertsen.

SOCS-proteiner i laksens antivirale forsvar - til nytte for virus eller vert?

Forfatter: Lisbeth Lindenskov Joensen
Veileder Jorunn Jørgensen

2013

SAV Ag/CpG/polyI:C formulated vaccination potentiate protective immune responses in Atlantic salmon

Forfatter: Hanna Leena Thim
Veileder Jorunn B. Jørgensen

Studier av hjerte og skjelettmuskelbetennelse i Atlantisk laks

Effekter av infeksiøs pankreas nekrose virus og vaksinasjon på utviklingen av HSMB in vivo, og etablering av primærkultur av hjerteceller for dyrking av piscine reovirus (PRV) in vitro.
Forfatter: Ingrid Moan
Veileder Ingvill Jensen UiT og Lill-Heidi Johansen Nofima

Betydning av stress ved badevaksinering av lakseyngel mot yersiniose (Yersinia ruckeri).

Utførte oppgaven ved Universitetet i Nordland og ved Pharmaq.
Forfatter: Anniken Malene Frantzen Sørflaten
Veiledere Ingvill Jensen UiT, Martin Iversen UiN og Børge Nilsen Fredriksen Pharmaq.

People


Publications

2020

Nepal A, Wolfson DL, Ahluwalia BS, Jensen I, Jørgensen J, Iliev DB. Intracellular distribution and transcriptional regulation of Atlantic salmon (Salmo salar) Rab5c, 7a and 27a homologs by immune stimuli. Fish Shellfish Immunol. 2020 Apr;99:119-129. doi: 10.1016/j.fsi.2020.01.058. Epub 2020 Jan 31. PubMed PMID: 32014587.

2019

Svenning S, Gondek-Wyrozemska AT, van der Wal YA, Robertsen B, Jensen I, Jørgensen JB, Edholm ES. Microbial Danger Signals Control Transcriptional Induction of Distinct MHC Class I L Lineage Genes in Atlantic Salmon. Front Immunol. 2019 Oct 11;10:2425. doi: 10.3389/fimmu.2019.02425. PMID: 31681311; PMCID: PMC6797598.

Jensen I, Overrein MC, Fredriksen BN, Strandskog G, Seternes T. Differences in smolt status affect the resistance of Atlantic salmon (Salmo salar L.) against infectious pancreatic necrosis, while vaccine-mediated protection is unaffected. J Fish Dis. 2019 Sep;42(9):1271-1282. doi: 10.1111/jfd.13049. Epub2019 Jun 11. PMID: 31211446.

Iliev DB, Lagos L, Thim HL, Jørgensen SM, Krasnov A, Jørgensen JB. CpGs Induce Differentiation of Atlantic Salmon Mononuclear Phagocytes Into Cells With Dendritic Morphology and a Proinflammatory Transcriptional Profile but an
Exhausted Allostimulatory Activity. Front Immunol. 2019 Mar 13;10:378. doi: 10.3389/fimmu.2019.00378. PMID: 30918507; PMCID: PMC6424866.

Peñaranda MMD, Jensen I, Tollersrud LG, Bruun JA, Jørgensen JB. Profiling the Atlantic Salmon IgM+ B Cell Surface Proteome: Novel Information on Teleost Fish B Cell Protein Repertoire and Identification of Potential B Cell Markers. Front Immunol. 2019 Jan 29;10:37. doi: 10.3389/fimmu.2019.00037. PMID: 30761128; PMCID: PMC6362898.

Dahle MK, Jørgensen JB. Antiviral defense in salmonids - Mission made possible? Fish Shellfish Immunol. 2019 Apr;87:421-437. doi: 10.1016/j.fsi.2019.01.043. Epub 2019 Jan 30. PMID: 30708056.

2018

Iliev D, Strandskog G, Nepal A, Aspar A, Olsen R, Jørgensen J, Wolfson D, Ahluwalia BS, Handzhiyski J, Mironova R. Stimulation of exosome release by extracellular DNA is conserved across multiple cell types. FEBS J. 2018 Aug;285(16):3114-3133. doi: 10.1111/febs.14601. Epub 2018 Jul 12. PMID: 29953723.

Jenberie S, Thim HL, Sunyer JO, Skjødt K, Jensen I, Jørgensen JB. Profiling Atlantic salmon B cell populations: CpG-mediated TLR-ligation enhances IgM secretion and modulates immune gene expression. Sci Rep. 2018 Feb 23;8(1):3565. doi: 10.1038/s41598-018-21895-9. Erratum in: Sci Rep. 2018 Apr 19;8(1):6491. PMID: 29476080; PMCID: PMC5824956.

Jenberie S, Thim HL, Sunyer JO, Skjødt K, Jensen I, Jørgensen JB. Author Correction: Profiling Atlantic salmon B cell populations: CpG-mediated TLR- ligation enhances IgM secretion and modulates immune gene expression. Sci Rep. 2018 Apr 19;8(1):6491. doi: 10.1038/s41598-018-24843-9. Erratum for: Sci Rep. 2018 Feb 23;8(1):3565. PMID: 29670159; PMCID: PMC5906671.

2017

Sobhkhez M, Joensen LL, Tollersrud LG, Strandskog G, Thim HL, Jørgensen JB. A conserved inhibitory role of suppressor of cytokine signaling 1 (SOCS1) in salmon antiviral immunity. Dev Comp Immunol. 2017 Feb;67:66-76. doi: 10.1016/j.dci.2016.11.001. Epub 2016 Nov 3. PMID: 27818171.

2015

Johansen LH, Thim HL, Jørgensen SM, Afanasyev S, Strandskog G, Taksdal T, Fremmerlid K, McLoughlin M, Jørgensen JB, Krasnov A. Comparison of transcriptomic responses to pancreas disease (PD) and heart and skeletal muscle inflammation (HSMI) in heart of Atlantic salmon (Salmo salar L). Fish Shellfish Immunol. 2015 Oct;46(2):612-23. doi: 10.1016/j.fsi.2015.07.023. Epub 2015 Jul 29. PMID: 26232631.

Fish Immunology and Vaccinology – research group


Jorunn Jørgensen, Professor (Muninbakken 21, 9019 Tromsø)
For website maintenance please contact Agata (agata.t.wyrozemska@uit.no) or Steingrim (steingrim.svenning@uit.no)

Show map