Skriv ut Lukk vindu


 

Spesialpedagogikk - bachelor

Fakta

Varighet:3 År
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelorgrad i spesialpedagogikk
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller realkompetanse
Søknadsfrist:15.april
Søknadskode:186 853

Beskrivelse av studiet

Med en spesialpedagogisk utdanning kan du medvirke til å gi flere personer mulighet til mestring og deltakelse i et inkluderende samfunn. Spesialpedagogikk fokuserer på forebygging av ulike vansker og tilrettelegging for en god utvikling og læring for barn, unge og voksne med særlige behov.

I dette bachelorstudiet vil du i tillegg til grunnleggende spesialpedagogiske kunnskaper og problemstillinger, få et bredt faglig fundament innenfor flere temaer som ulike lærevansker, kommunikasjon- og språkvansker, relasjonsvansker, kognitive vansker, normalitet og avvik, tilpasset og inkluderende opplæring, spesialpedagogisk samarbeid og veiledning.

Gjennom praksis vil du få et innblikk i ulike spesialpedagogiske arbeidsmåter i barnehage, skole og i andre tilbud til mennesker med behov for tilrettelegging. Dette innebærer blant annet ulike former for observasjon, kartlegging, tilrettelegging, øvelse i å reflektere rundt etikk og dilemmaer i praksishverdagen, samt innblikk i plan og tiltaksarbeid.

Bachelorstudiet i spesialpedagogikk vil passe for deg som er interessert i mennesker, relasjoner og samfunn. Gjennom studiet vil du kunne videreutvikle dine ferdigheter til å reflektere kritisk over individuelle, kontekstuelle og relasjonelle forhold som påvirker barn og unges utvikling og læringssituasjon.


Oppbygging av studiet

Studieplan
10 stp. 10 stp. 10 stp.
1. sem. (høst) PED-0001 Innføring i pedagogikk og spesialpedagogikk - 10 stp. PED-0700 Examen paedagogicum - 10 stp. PED-1001 Pedagogisk psykologi - 10 stp.
2. sem. (vår) PED-1014 Relasjonsvansker og psykososial problematferd - 10 stp. PED-1017 Spesialpedagogisk arbeid i barnehage og skole - 10 stp. PED-1018 Mangfold og inkludering - 10 stp.
3. sem. (høst) PED-1012 Lærevansker i individ- og systemperspektiv - 20 stp. FIL-0700 Examen philosophicum, Tromsøvarianten - 10 stp.
4. sem. (vår)
5. sem. (høst) PED-2013 Vansker knyttet til språk, skriftspråk og matematikk med praksis - 20 stp. PED-2017 Veiledning - 10 stp. PED-2021 Innføring i forskningsmetode og vitenskapsteori - 10 stp.
6. sem. (vår) PED-2003 Bacheloroppgave i pedagogikk og spesialpedagogikk - 20 stp.

Hva lærer du?

Ved oppnådd grad har kandidaten følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

Kandidaten har

Ferdigheter:

Kandidaten kan

Generell kompetanse:

Kandidaten kan


Undervisning og eksamen

Studiet har varierte lærings- og undervisningsformer som forelesninger, selvstudium, seminarer og seminarframlegg, case arbeid, videoanalyse, kollokvium, skrivekurs og praksis.

Studiet er et fulltidsstudium over 3 år med ca. 1700-1800 timer per studiepr. Noen emner er samlingsbaserte. For informasjon om undervisnings- og læringsaktiviteter per emne: se den enkelte emnebeskrivelsen.

Emnene har forskjellige eksamensformer, som skal være tilpasset slik at læringsutbyttet skal oppnås: hjemmeeksamen, skoleeksamen og mappeeksamen. I enkelte emner inngår muntlig eksamen. I hver emnebeskrivelse står det informasjon om type vurderingsform og mulighet for kontinuasjonseksamen.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Utveksling

Delstudier i utlandet gjør deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet i en stadig mer globalisert verden. Utenlandsopphold gir deg bedre språkkunnskaper, unike opplevelser og internasjonale erfaringer. Det vil også utvide din personlige og faglige horisont.

Bachelorstudenter i spesialpedagogikk kan ha utenlandsopphold ved godkjente universiteter i utlandet.


Jobbmuligheter

Studiet utdanner fagpersoner med kompetanse i spesialpedagogiske temaer som er nødvendig for vårt samfunnsmandat.

Videre studier

Det er mulig å ta enkeltemner som videreutdanning, og det er mulig å gå videre til mastergradsprogram i spesialpedagogikk etter en bachelorgrad i spesialpedagogikk.