Skriv ut Lukk vindu


 

Spesialpedagogikk - bachelor

Fakta

Varighet:3 År
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelorgrad i spesialpedagogikk
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller realkompetanse
Søknadsfrist:20. april 2022 kl 14.00
Søknadskode:186 853

Beskrivelse av studiet

Med en spesialpedagogisk utdanning kan du medvirke til å gi flere personer mulighet til mestring og deltakelse i et inkluderende samfunn. Spesialpedagogikk fokuserer på forebygging av ulike vansker og tilrettelegging for en god utvikling og læring for barn, unge og voksne med særlige behov.

I dette bachelorstudiet vil du i tillegg til grunnleggende spesialpedagogiske kunnskaper og problemstillinger, få et bredt faglig fundament innenfor flere temaer som ulike lærevansker, kommunikasjon- og språkvansker, relasjonsvansker, kognitive vansker, normalitet og avvik, tilpasset og inkluderende opplæring, spesialpedagogisk samarbeid og veiledning.

Gjennom praksis vil du få et innblikk i ulike spesialpedagogiske arbeidsmåter i barnehage, skole og i andre tilbud til mennesker med behov for tilrettelegging. Dette innebærer blant annet ulike former for observasjon, kartlegging, tilrettelegging, øvelse i å reflektere rundt etikk og dilemmaer i praksishverdagen, samt innblikk i plan og tiltaksarbeid.

Bachelorstudiet i spesialpedagogikk vil passe for deg som er interessert i mennesker, relasjoner og samfunn. Gjennom studiet vil du kunne videreutvikle dine ferdigheter til å reflektere kritisk over individuelle, kontekstuelle og relasjonelle forhold som påvirker barn og unges utvikling og læringssituasjon.


Oppbygging av studiet

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1.semester (høst 19)
2. semester (vår 20)
3. semester (høst 20)
4. semester (vår 21)
Utveksling / valgemne
Utveksling / valgemne
Utveksling / valgemne
5. semester (høst 21)
6. semester (vår 22)

Hva lærer du?

Ved oppnådd grad har kandidaten følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

Kandidaten har

 

Ferdigheter:

Kandidaten kan

 

Generell kompetanse:

Kandidaten kan


Undervisning og eksamen

Studiet har varierte lærings- og undervisningsformer som forelesninger, selvstudium, seminarer og seminarframlegg, case arbeid, videoanalyse, kollokvium, skrivekurs og praksis.

Studiet er et fulltidsstudium over 3 år med ca. 1700-1800 timer per studiepr. Noen emner er samlingsbaserte. For informasjon om undervisnings- og læringsaktiviteter per emne: se den enkelte emnebeskrivelsen.

Emnene har forskjellige eksamensformer, som skal være tilpasset slik at læringsutbyttet skal oppnås: hjemmeeksamen, skoleeksamen og mappeeksamen. I enkelte emner inngår muntlig eksamen. I hver emnebeskrivelse står det informasjon om type vurderingsform og mulighet for kontinuasjonseksamen.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Utveksling

Delstudier i utlandet gjør deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet i en stadig mer globalisert verden. Utenlandsopphold gir deg bedre språkkunnskaper, unike opplevelser og internasjonale erfaringer. Det vil også utvide din personlige og faglige horisont.

Bachelorstudenter i spesialpedagogikk kan ha utenlandsopphold ved godkjente universiteter i utlandet.


Jobbmuligheter

Studiet utdanner fagpersoner med kompetanse i spesialpedagogiske temaer som er nødvendig for vårt samfunnsmandat.

Videre studier

Det er mulig å ta enkeltemner som videreutdanning, og det er mulig å gå videre til mastergradsprogram i spesialpedagogikk etter en bachelorgrad i spesialpedagogikk.