Solveig Kavli


Arbeidstittel

Prosjektleiar Skrivesenteret UiT

Stillingsbeskrivelse

Prosjektleiar for vidareutvikling av Skrivesenteret UiT. Medlem av faggruppe for undervisning og læringsstøtte.

Underviser og utviklar ulike kurs i skriverettleiing og undervisningsopplegg for Skrivesenteret knytt til:

 • Akademisk skriving
 • Prosessorientert skriving 
 • Dialogisk rettleiing

 • Brodersen, Randi Benedikte; Kavli, Solveig. “Students Can Write!”: How Can Students Explore and Improve their Writing by Using Different Academic Genres, Sources and Voices?. Nordic Journal of Information Literacy in Higher Education, NORIL 2019; Volum 11 (1). ISSN 1890-5900.s 39 - 51.s doi: 10.15845/noril.v11i1.2624.
 • Skagen, Therese Skarås; Torras, Maria Carme; Kavli, Solveig M.L.; Mikki, Susanne Ruth; Hafstad, Sissel; Hunskår, Irene. Pedagogical considerations in developing an online tutorial in information literacy. Communications in information literacy 2009; Volum 2 (2(2008)). ISSN 1933-5954.s 84 - 98.s doi: 10.15760/comminfolit.2009.2.2.60.
 • Kavli, Solveig M.L.. Ashé-Iyá Afrocubanske artistar mellom folklore, religion og utøving. DIN - Tidsskrift for religion og kultur 2008 (1-2). ISSN 1501-9934.s 42 - 58.
 • Mikki, Susanne Ruth; Kavli, Solveig M.L.. Enabling the student to write a good thesis: Combining information retrieval with the writing process. InfoTrend : nordisk tidskrift för informationsspecialister 2006; Volum 61 (4). ISSN 1653-0225.s 112 - 120.
 • Vasquez, Pedro; Kavli, Solveig. Samisk tid, Mayakalenderen--- og dei kristne. (data) 2012.
 • Kavli, Solveig M.L.; Mitternacht, Simon; Seland, Eli Heldaas; Solheim, Birger. Søk & Skriv. Hjelp til skriving og etisk kjeldebruk i høgare utdanning. (omtale) 2014 (2) ISBN 978-82-7965-112-3. ISSN 1894-1427.s 22 - 33.
 • Kavli, Solveig M.L.; Austrheim, Gunhild. Encouraging ethical and critcal awareness in students' work using Søk & Skriv. information: interactions and impact i³ 2011-06-20 - 2011-06-24 2011.
 • Mikki, Susanne Ruth; Kavli, Solveig M.L.; Skagen, Therese Skarås; Torras, Maria Carme; Hunskår, Irene; Hafstad, Sissel. Søk & Skriv for kursholdere : bibliotekundervisning i høyere utdanning. (fulltekst) (prosjekt) 2007 ISBN 978-82-8088-530-2.
 • Mikki, Susanne Ruth; Skagen, Therese Skarås; Torras, Maria Carme; Kavli, Solveig M.L.; Hunskår, Irene; Hafstad, Sissel. Søk & Skriv. (data) (prosjekt) 2007.
 • Mikki, Susanne Ruth; Kavli, Solveig M.L.. Enabling the student to write a good thesis- Combining information retrieval with the writing process. Creating Knowledge IV 2006-08-16 - 2006-08-18 2006.
 • Vasquez, Pedro; Kavli, Solveig. Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek 13 September 1961 13 September 2005. ny åpning HF Bibliotek 2005-09-13 - 2005-10-13 2005.
 • Vasquez, Pedro; Kavli, Solveig. 13 September 1961 13 September 2005. 2005.
 • Se alle arbeider i CRIStin →


  Forskningsinteresser

  Akademisk skriving og informasjonskompetanse.
  Dialogisk rettleiing

  Undervisning

  Eg er spesielt interessert i akademisk skriving og bruk av informasjon i oppgåveskriving, og leiar for tida ein skrivesenterpilot der målet er ei etablering av Skrivesenteret UiT.


  chat loading...