Illustrasjonsbilde

Helse- og omsorgsfag

Helse- og omsorgsfag English flag

Velkommen til Universitetsbiblioteks fagsiden for helse- og omsorgsfag. Her kan du finne nyttig informasjon om blant annet litteratursøk og snarveier til relevante databaser og andre ressurser.

Viktige ressurser

Her kan man legge inn en beskrivelse

Lenker

Her kan man legge inn en beskrivelse

Veiledninger til blant annet Cinahl, Medline og Pubmed. Gå til nettsiden med veiledninger. NB! Medline er en av OVID-basene

Her finner du informasjon om og hjelp til hele prosessen ifm skriving av større oppgaver, blant annet om PICO, søkeord, litteratursøk og kvalitetsvurdering av studier (sjekklister). 

Fagansvarlig

Overvåg, Grete

Natur- og helsefagbiblioteket
Hovedbibliotekar, fagansvarlig for helse- og omsorgsfag

Portrettbilde av Overvåg, Grete
chat loading...