Seafood Science

Sjømatvitenskap

Om oss

Forskningsgruppen for Sjømatvitenskap driver forskning innenfor tre hovedområder:

 

Våre overordnede mål er å:

 

En svært viktig oppgave for oss er å utdanne kandidater som kan være med å videreutvikle norsk fiskeri- og havbruksnæring, slik at den positive utviklingen kan fortsette også inn i framtiden, samt å bidra til en bærekraftig global produksjon av sjømat.

Medlemmer


Assosierte medlemmer