Seafood Science

Sjømatvitenskap

Om oss

Forskningsgruppen for Sjømatvitenskap driver forskning innenfor tre hovedområder:

 

Våre overordnede mål er å:

 

En svært viktig oppgave for oss er å utdanne kandidater som kan være med å videreutvikle norsk fiskeri- og havbruksnæring, slik at den positive utviklingen kan fortsette også inn i framtiden, samt å bidra til en bærekraftig global produksjon av sjømat.

Medlemmer


Assosierte medlemmer


ProsjekterStudenter (MSc & PhD)

Aktive PhD-studenter:

Aktive MSc-studenter

Masteroppgaver og veiledning

På sjømatgruppa kan vi veilede masteroppgaver om temaer innen sjømatkvalitet, kvalitetsorientert & bærekraftig foredling og utnyttelse av marine råstoff og sjømat og human helse. Her vil du finne forslag til masteroppgaver som går inn i større forskningsprosjekter, men vi veileder også på en rekke  andre temaer.

Ta kontakt direkte med aktuelle veiledere for å diskutere oppgaver. Våre forskningsinteresser og kontaktinformasjon kan du finne i medlemmer-fanen.

Forslag til MSc-prosjekter:

Kontakt oss

Short info in English

Our research group conducts research in three main areas:

Our overall goals are to:

A very important task for us is also to:


Project: Secure – Novel Marine Resources for Food Security and Food Safety
Logg inn / Login