Demokratisk beredskap mot rasisme og antisemittisme (DEMBRRA)


https://dembra.no/no/

Dembra støtter skoler og lærerutdanninger i arbeidet med forebygging av gruppefiendtlighet og udemokratiske holdninger. Aktivteten ved Icred og ILP er finansiert av Dembra-prosjektet. Medlemmer:

Tatiana Wara (Principal investigator)
Anne Birgitte Fyhn
Annfrid Rosøy Steele
Marcela Douglas Aranibar
Tove Leming
Merete Saus