Demokratisk beredskap mot rasisme og antisemittisme (DEMBRRA)


https://dembra.no/no/

Dembra støtter skoler og lærerutdanninger i arbeidet med forebygging av gruppefiendtlighet og udemokratiske holdninger. Aktivteten ved Icred og ILP er finansiert av Dembra-prosjektet. Medlemmer:

Tatiana Wara (Principal investigator)
Merete Saus
Annfrid Rosøy Steele
Tove Leming
Anne Birgitte Fyhn
Marcela Douglas Aranibar