Nyhetsarkiv


288688709_451621923633586_3906030581235790249_n.jpg

27.07.2022:

Konferansen "Rethinking vulnerability theory within a children´s rights approach" ble avholdt i Tromsø fra 13. til 16. juni.

Arrangøren bak konferansen var forskergruppa i barnerett ved det juridiske fakultet, UiT.

18272461-toy-teddy-doctor.jpg

20.05.2022:

Hva innebærer det at barn har rett til høyeste oppnåelige helsestandard?

Dette spørsmålet funderer stipendiat Fredrikke over på fulltid.

 

Forskergruppa i barnerett.jpg

29.09.2021:

Forskergruppemøte på Sommarøy

Forskergruppa møttes på Sommarøy for å arbeider med gjennomføringen av toårsplanen for spennende barnerettsforskning.

Mona Martnes bok barnets beste.jpg

23.04.2021:

Ny bok om barnets beste!

Både Grunnloven og FNs Barnekonvensjon slår fast at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn ved alle avgjørelser som berører barn. Men hvordan ivaretas dette hensynet i utlendingssaker? Dette er et av spørsmålene Mona Martnes, postdoc ved det juridiske fakultet vil besvare i sin nye bok.

barnevern.jpg

29.03.2021:

Høringssvar til "tverrfaglig helsekartlegging av barn i barnevernet"

Forskergruppa i barnerett har levert høringssvar til Barne- og familiedepartementets forslag til endringer i barnevernloven. Departementets forslag omhandler etablering av et tilbud om tverrfaglig helsekartlegging av barn i barnevernet. 

06.01.2021:

International Family Law, Policy and Practice Volume 1, Number 1

Den internasjonale barnerettskonferansen 21.-25. januar 2013 resulterte blant annet i første utgave av tidsskriftet International Family Law, Policy and Practice.

06.01.2021:

Den internasjonale barnerettskonferansen 21.-25. januar 2013

En uke i januar 2013 møttes 34 barnerettsforskere fra ni forskjellige land i Tromsø, for å diskutere barnerettslige spørsmål av internasjonal interesse. Konferansen var arrangert av Forskergruppa for barnerett ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø og ble finansiert med støtte fra Norges Forskningsråd og fakultetet.