Nyhetsarkiv


mp31030731-big-patchwork-family-concept-pictogram.jpg

06.06.2024:

Barns rett til familieliv

Doktorgradsprosjekt om menneskerettslige og konstitusjonelle rammer for familielivet.
 

 

Gilbert 1.jpg

27.05.2024:

Samiske barns rett til en fremtid og det grønne skiftet

Gilbert undersøker skjæringspunktene mellom menneskerettigheter, urfolksrett og utbygging av grønn energi.
 

 

1000016480.jpg

16.04.2024:

- Barnekonvensjonen gir oss et felles språk for å snakke om barns rettigheter

I forbindelse med nettverksprosjektet Access to justice for children har forskergruppa i barnerett invitert tre gjesteforskere fra barnerettssentrene i Cork, Liverpool og Stockholm til en måneds opphold i Tromsø.

IMG_0283.png

08.01.2024:

Barnerettsgruppa deltok på konferanse i utdanningsrett!

Våre stipendiater, Magnhild Haugen og Gilbert Ajebe Akame, dro til Uppsala for å delta på Nordisk konferanse i Utdanningsrett fra 28.-29. november 2023.

Bilde 1 Crop.jpg

07.12.2023:

Besøk til University of Liverpool, School of Law and Social Justice.

I forbindelse med Barnerettsgruppas prosjekt “Å ha rett og å få rett”, besøkte Lena Bendiksen og Trude Haugli Liverpool School of Law i månedsskiftet november/desember 2023. Les deres reisebrev her!

Fredrikke crop.jpeg

29.09.2023:

FNs Barnekonvensjon - 20 år som norsk lov

I 2023 har FNs barnekonvensjon virket som norsk lov i 20 år. Det markerte forskergruppen i barnerett gjennom et åpent kveldsarrangement på UiT 28. september.

IMG_2233.jpg

03.08.2023:

Forskergruppa i barnerett har deltatt på konferanser i Cork og Helsingfors

c1752033833f4aa0d5d327bd6720fdc7bd2139ffeef057524b3ff65c86eef78c.jpg

19.04.2023:

[Juridika Innsikt] Barnevernsloven – nytt og gammelt på samme tid

Professorene Lena Bendiksen og Trude Haugli har skrevet en kortfattet ekspertkommentar over den nye lovens forarbeider, struktur og nye materielle innhold, i tillegg til noen foreløpige vurderinger av endringene.

DALL·E 2023-03-13 15.02.43 - a child in courtroom procedures dressed as a lawyer arguing her case digital art.png

13.03.2023:

[JobbNorge] Ledig stilling som postdoktor i rettsvitenskap tilknyttet forskergruppa i barnerett!

Temaet for stillingen er barns "access to justice", les mer om stillingen på JobbNorge. Fristen for å søke på stillingen er 22. mars. 

IMG_6035.jpg

26.01.2023:

Jusprofessorer redder studenter fra timesvis i lovspeil!

Ny barnevernlov, ny utgave av «Sentrale emner i barneretten».

 

image.jpeg

18.01.2023:

Spennende stipendiatstilling om samiske barns rett til en fremtid innenfor deres egen kultur!

Stillingen er knyttet til forskerskolen Changing Arctic. 

COLOURBOXTV.jpg

04.01.2023:

Forskningsrådet støtter prosjektet "Å ha rett og å få rett - realisering av barns rett til omsorg".

Forskningsrådet vedtok 20. desember å tildele Barnerettsgruppa 1.786 000,-  i nettverksmidler til prosjektet. 

Lena Bendiksen 2016 138.jpg

21.12.2022:

Lena Bendiksen er med i tannhelseutvalget

Utvalget skal legge frem sin utredning innen utgangen av juni 2024.

Mona Martnes.jpg

21.12.2022:

Mona Martnes deltar i utvalg som ser på rettsvernet mot negativ sosial kontroll.

Arbeidet ble igangsatt tidligere i år, og utvalget skal etter planen levere utredningen sin innen kommende sommer.

Barnerett.jpg

12.11.2022:

[Jobbnorge] Ledig stilling som postdoktor tilknyttet forskergruppa i barnerett!

Stillingen er tilknyttet, men ikke del av prosjektet "Children’s Right to Health".

288688709_451621923633586_3906030581235790249_n.jpg

27.07.2022:

Konferansen "Rethinking vulnerability theory within a children´s rights approach" ble avholdt i Tromsø fra 13. til 16. juni.

Arrangøren bak konferansen var forskergruppa i barnerett ved det juridiske fakultet, UiT.

18272461-toy-teddy-doctor.jpg

20.05.2022:

Hva innebærer det at barn har rett til høyeste oppnåelige helsestandard?

Dette spørsmålet funderer stipendiat Fredrikke over på fulltid.

 

Forskergruppa i barnerett.jpg

29.09.2021:

Forskergruppemøte på Sommarøy

Forskergruppa møttes på Sommarøy for å arbeider med gjennomføringen av toårsplanen for spennende barnerettsforskning.

Mona Martnes bok barnets beste.jpg

23.04.2021:

Ny bok om barnets beste!

Både Grunnloven og FNs Barnekonvensjon slår fast at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn ved alle avgjørelser som berører barn. Men hvordan ivaretas dette hensynet i utlendingssaker? Dette er et av spørsmålene Mona Martnes, postdoc ved det juridiske fakultet vil besvare i sin nye bok.

barnevern.jpg

29.03.2021:

Høringssvar til "tverrfaglig helsekartlegging av barn i barnevernet"

Forskergruppa i barnerett har levert høringssvar til Barne- og familiedepartementets forslag til endringer i barnevernloven. Departementets forslag omhandler etablering av et tilbud om tverrfaglig helsekartlegging av barn i barnevernet. 

06.01.2021:

International Family Law, Policy and Practice Volume 1, Number 1

Den internasjonale barnerettskonferansen 21.-25. januar 2013 resulterte blant annet i første utgave av tidsskriftet International Family Law, Policy and Practice.

06.01.2021:

Den internasjonale barnerettskonferansen 21.-25. januar 2013

En uke i januar 2013 møttes 34 barnerettsforskere fra ni forskjellige land i Tromsø, for å diskutere barnerettslige spørsmål av internasjonal interesse. Konferansen var arrangert av Forskergruppa for barnerett ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø og ble finansiert med støtte fra Norges Forskningsråd og fakultetet.