Kulturdeltakelse i Ny Ung Kunst

Header image

NUK - NyUngKunst

NUK arrangeres av Festspillene i Nord-Norge.

NUK startet i 2016 en stor omstruktureringsprosess og inngikk et langsiktig samarbeid med UiT - Norges Arktiske Universitet om et omfattende følge- og aksjonsforskningsprosjekt med mål om å kartlegge festivalens metodikk og resultat. Forskningsresultatene vil legge grunnlaget for stor grad av kunnskapsdeling og tilgjengeliggjøring av metodikk i et internasjonalt perspektiv.

Start: juni 01. 2017
Slutt: desember 28. 2022
Enhet: Department of Social Education

Medlemmer:

Nanna Kathrine Edvardsen
Rikke Gürgens Gjærum


Resultater:

  1. Kulturmeldingen er ikke relevant og representativ - for alle (Feature article)
  2. International day of disability - film (Other presentation)
  3. Hva med dramafaget, Sanner? (Feature article)
  4. The Aesthetic Model of Disability (Academic chapter/article/Conference paper)
  5. NUK og NFU Skånland i samarbeid; informasjons-, dialog- og rekrutteringsmøte (Lecture)
  6. Fly me to the moon! - skapende, utfordrende og estetisk læring (Academic chapter/article/Conference paper)
  7. Hvorfor er CRPD viktig, og hva gjør vi ved Institutt for vernepleie for å bidra til implementeringen av CRPD? (Popular scientific lecture)