Arbeidshelse i nord

Om oss

Arbeid er en stor del av de fleste voksnes liv og kan påvirke vår helse, både positivt og negativt. Arbeidshelse i nord er UiTs forskningsgruppe for arbeidshelse. Vårt fokus er helse og sikkerhet på arbeidsplassen. Vi jobber tverrfaglig og praksisorientert, legger sterk vekt på forebygging og helsefremme, samt brukermedvirkning. Vårt overordnet motto er at GOD ARBEIDSHELSE ER GOD FOLKEHELSE. Du kan lese mer om vår strategi her.

Arbeidshelse har gradvis utviklet seg fra et monofaglig risiko-orientert fag til en tverrfaglig og omfattende tilnærming som tar i betraktning individets fysiske, mentale og sosiale velvære, generell helse og personlig utvikling (WHO). Med sine prosjekter dekker Arbeidshelse i nord et bredt forskningsfelt og fokuserer på arbeidshelse i et folkehelseperspektiv relatert til den nordlige dimensjon. Gruppen har fokus på tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid og samarbeider med forskjellige fagmiljøer innad UiT, nasjonalt og internasjonalt, den har god kontakt med arbeidsplassene i regionen, samt enkelte industrier nasjonalt. Gruppens forskning skal være relevant for arbeidstakere og –givere. Den har et særlig ansvar for problemstillinger som er spesielle for arbeidslivet i nord, samtidig som den tar hensyn til at de fleste arbeidsplasser ikke avviker fra de i andre regioner.  Den faglige og metodiske forankringen er innenfor ISMs befolkningsundersøkelser og epidemiologisk metodiske tilnærminger, den inkluderer aspekter fra basal- og klinisk forskning, samt integrerer kvalitative og kvantitative forskningsmetoder.

Prosjektene våre favner bredt, fra fysiske og biokjemiske påvirkninger på arbeidsplassen til psykososialt arbeidsmiljø og helsefremmende tiltak som kan øke trivselen og forhindre sykmelding eller frafall fra arbeidslivet. Du kan lese mer om prosjektene våre under "prosjekter".

Medlemmer


Kontakt Arbeidshelse i nord 

ved forskningsgruppeleder Anje Höper

Aktuelt

Pågående aktiviteterTidligere prosjekter
Vitenskapelige publikasjoner fra forskningsgruppen (Cristin)
Rapporter fra forskningsgruppen
Doktorgrader fra forskningsgruppen
Logg inn / Login