SCINDEEP - Safety Challenges for INdustries; DErmal Exposure to Nanosized Particles


SCINDEEP‐prosjektet legger hovedvekt på hudeksponering for nanopartikler fra støv og røyk i arbeidsatmosfæren i norsk metall‐ og gruveindustri og i brannvesenet.

Prosjektet er forankret på Arbeids- og miljømedisinsk avdeling ved Universitetssykehuset Nord-Norge og har samarbeid med bl.a. SINTEF Trondheim. Du kan lese mer her og her.Medlemmer:

Marit Nøst Hegseth (Principal investigator)
Anje Christina Höper
Krister Aune Teigen


Finansiering:

Norges Forskningsråd (Nano 2021)

UNN

UiT