Error rendering component

PHD-PROSJEKT «HELSEPLAGER OG ARBEID I KULDE»


Erlend H Farbu har jobbet på sin doktorgrad ved Arbeidshelse i Nord siden januar 2018. Han er utdannet fysioterapeut og har en mastergrad fra Universitetet i Bergen. Før han kom til UiT jobbet som tilkomsttekniker og utdannet seg til maskiningeniør.

I doktorgradsprosjektet sitt undersøker han sammenhengen mellom kalde omgivelser på arbeidsplassen og helsen. Kulde er assosiert med mange ulike helseplager, deriblant økt forekomst av muskel- og skjelettsmerter. Det finnes få studier, så det er vanskelig å trekke konklusjoner. I prosjektet skal han bruke data fra Tromsøundersøkelsen 6 og 7 (T6 og T7).

Den første artikkelen i doktorgraden var en tverrsnittstudie der Erlend, med data fra T6, fant at de som arbeider i kalde omgivelser i 25% eller mer av tiden rapporterer mer kroniske smerter. I tillegg fant han at de som fryser ofte har mest kroniske smerter.  Den andre artikkelen i prosjektet følger den samme gruppen deltakere fra T6 til T7, for å se om eksponering for kalde omgivelser fører til økt forekomst av muskel- og skjelettsmerter 7-8 år senere. Her vil det kobles data fra T6 og T7, samt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret. Den siste delen av prosjektet skal undersøke om været påvirker smertetoleransen. Dette skal gjøres med data fra T7.

Den første artikkelen er publisert i BMJ Open og kan leses her. Den andre artikkelen er sendt inn til et journal til fagfellevurdering, mens Erlend jobber med den siste artikkelen.

Erlends veiledere er Anje C HöperMorten Skandfer og Tormod Brenn fra Institutt for Samfunnsmedisin (ISM) ved UiT Norges arktiske universitet, og det samarbeides med Tromsø pain study ved Folkehelseinstituttet. 

Så vidt vi vet, vil dette prosjektet være det første som studerer kulde som eksponering over tid med hensyn til muskel- og skjelettsmerter og den første større studien angående meteorologiske faktorer og smertefølsomhet.

For nærmere informasjon, kontakt erlend.h.farbu@uit.no.Medlemmer:

Anje Christina Höper (Principal investigator)
Erlend Hoftun Farbu
Morten Skandfer