SHINE - Effects of INterventions to prevent work-related asthma, allergy and other Hypersensitivity reactions in Norwegian Salmon industry workers


Arbeidshelse i nord bidrar i et prosjekt som har som mål å forebygge astma- og allergiplager blant de som slakter og videreforedler laks og ørret. Prosjektet er forankret på Arbeids- og miljømedisinsk avdeling ved Universitetssykehuset Nord-Norge og har fått bevilget 12 millioner kroner fra Norges Forskningsråd. 

Les mer om prosjektet her.Medlemmer:

Anje Christina Höper
Christin Ørbeck Sørheim
Thor Eirik Eriksen