Skriv ut Lukk vindu


 

Helsefaglig utviklingsarbeid - master

Fakta

Varighet:3 År
Studiepoeng:120
Gradsnavn:Master i helsefaglig utviklingsarbeid
Opptakskrav:Bachelorgrad i ergoterapi, fysioterapi, radiografi, sykepleie, tannpleie eller vernepleie
Søknadsfrist:20. april 2025
Søknadskode:3109

Beskrivelse av studiet

I løpet av studiet utvikler du dine analytiske evner. Du vil utvikle kompetanse til å håndtere komplekse prosesser der brukere inngår som sentrale samarbeidspartnere. Omstilling, nytenkning og tverrfaglig samhandling er sentralt. Gjennom studiet vil du utvikle avansert kompetanse i fagutviklings- og endringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten. Du vil gjennomføre avgrensede forskningsprosjekter og få anledning til å inngå i forskningsgrupper.


Oppbygging av studiet

Studieplan
10 stp. 10 stp. 10 stp.
1. sem. (høst) HEL-3144 Introduksjon til master i helsefaglig utviklingsarbeid - 10 stp. HEL-3160 Vitenskapsteori for helsefag - 10 stp.
2. sem. (vår) HEL-3145 Fag, kunnskap og samhandling - 10 stp.
3. sem. (høst) HEL-3121 Forskningsmetoder og metodologi - 10 stp. HEL-3150 Utviklingstrekk i helsepolitikk og helsetjenesten - 10 stp.
4. sem. (vår) HEL-3161 Forskningsprosess og forskningsetikk - 10 stp. HEL-3162 Fagutvikling, kvalitet og nyskaping - 10 stp.
5. sem. (høst) HEL-3961 Mastergradsoppgave i helsefaglig utviklingsarbeid - 40 stp.

Hva lærer du?

Gjennom studiet skal du utvikle dine kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse innenfor følgende områder:


Undervisning og eksamen

Studiet er et samlingsbasert deltidsstudium som gjennomføres over tre år.

Forventet arbeidsmengde er gjennomsnittlig 25 timer i uken.

Studiet er basert på studentaktive læringsformer som veksler mellom forelesninger, seminar, prosjektarbeid, individuell og gruppe- veiledning, skriveprosesser og litteraturstudier. Studiet legger til rette for nettbaserte undervisningsformer. Det legges vekt på praksisnære læringsaktiviteter.

Undervisningen bygger på relevant forskning, samt faglig utviklingsarbeid og erfaringskunnskap. Som student føres du inn i forsknings- og utviklingsarbeid gjennom samarbeid mellom forskningsgrupper og studieprogram.

Skriftlige og muntlige evalueringer er en viktig del av undervisnings- og læreprosessen.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk er hovedspråk i undervisningen, men det kan også bli undervist på svensk, dansk og engelsk. Eksamensspråk er norsk, med mulighet for å skrive på et av de øvrige skandinaviske språkene eller engelsk etter nærmere avtale.

Jobbmuligheter

Etter gjennomført studium er du kvalifisert for faglig ledelse, fagutviklingsstillinger, prosjektledelse og prosjektarbeid, forsknings- og undervisningsstillinger i universitet og høgskoler, samt videre PhD-studier.