Skriv ut Lukk vindu


 

Bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap - årsstudium

Fakta

Varighet:1 År
Studiepoeng:60
Gradsnavn:Ingen grad
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller realkompetanse.
Søknadsfrist:

15.april

1. mars for søkere med realkompetanse.

1. desember (oppstart vårsemesteret - søk via lokalt opptak)

Søknadskode:186 336

Beskrivelse av studiet

Informasjonssamfunnets utfordringer har gjort studiet av problemstillinger relatert til dokumenter og informasjon stadig mer relevant og viktig for arbeidslivet. Har du allerede en bachelorgrad eller mastergrad og kombinerer dette med årsstudium i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap, kan studiet kvalifisere til stilling som kommunal biblioteksjef, samt arbeid i fagbibliotek og til arbeid med dokumentbehandling og informasjonstjenester i offentlige sektor, i næringslivet og i frivillige organisasjoner. Studiet passer også for deg som ønsker en innføring i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap. I løpet av studiet, i siste semester, har du fem uker obligatorisk praksis.

Oppbygging av studiet

Studieplan
10 stp. 10 stp. 10 stp.
1. sem. (høst) MDV-1203 Bibliotek og formidling - 10 stp. MDV-1204 Bibliotek, samfunn og ledelse - 10 stp. MDV-1210 Dokumentinstitusjoner i en digital tid - 10 stp.
2. sem. (vår) MDV-1206 Prosjektoppgave i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap - 20 stp. MDV-1201 Dokumentorganisering og gjenfinning - 10 stp.

Hva lærer du?

Etter fullført årsstudium i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

Du har

kunnskap om bibliotek - historisk og i dag - som organisasjon, samfunnsaktør og formidler av kunnskap og kultur

kunnskap om sentrale spørsmål, emner, og teknologi i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap

Ferdigheter:

Du kan

klassifisere og katalogisere dokumenter etter utvalgte arkiv- og klassifikasjonssystem

anvende relevante faglige kunnskaper på teoretiske problemstillinger og i praktisk arbeid innen bibliotek- og informasjonsvirksomhet

oppdatere din egen kompetanse på fagfeltet

Kompetanse:

Du kan

planlegge, gjennomføre og evaluere prosjekter i tilknytning til praksisfeltet

formidle faglige vurderinger skriftlig og muntlig

tilpasse virksomheten til brukergruppers behov

benytte relevant teori- og forskningsmetode til analyse av informasjonsfaglig virksomhet


Undervisning og eksamen

Undervisningen består av forelesninger, seminar, praktiske øvelser og arbeidspraksis.

Emnene har ulike vurderingsformer ut i fra innhold og oppbygging. Det benyttes forskjellige skriftlige og muntlige vurderingsformer.

Det blir gitt veiledning ved skriving av semesteroppgave og prosjektoppgave. Eksamener vurderes ut fra karakterskalaen A-F der A er beste karakter og F er stryk/ikke bestått. For nærmere informasjon om arbeidskrav, eksamenssordning og karakteruttrykk, se den enkelte emnebeskrivelse.

Det benyttes en gradert bokstavkarakterskala fra A-F, der A er beste karakter og F er stryk/ikke bestått. For nærmere informasjon om arbeidskrav, eksamenssordning og karakteruttrykk, se den enkelte emnebeskrivelse i studiekatalogen på nett.


Praksis

Fem uker praksis i vårsemesteret (andre semester).

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk er norsk. Andre eksamensspråk er mulig etter søknad.

Jobbmuligheter

Som påbygning til en bachelor- eller mastergrad gir årsstudiet godkjent bibliotekarutdanning. Studiet kan da kvalifisere til stilling som kommunal biblioteksjef, samt arbeid i fagbibliotek og til arbeid med dokumentbehandling og informasjonstjenester i offentlige sektor, i næringslivet og i frivillige organisasjoner.

Videre studier

Årsstudiet er en del av et bachelorprogrammet i medie- og dokumentasjonsvitenskap. Dersom du fullfører en bachelorgrad med fordypning i medie- og ­dokumentasjonsvitenskap på minimum 80 stp, kan du søke om opptak til mastergradsstudiet i medie- og dokumentasjonsvitenskap. I tillegg kreves det et ­karaktergjennomsnitt tilsvarende C eller bedre i fordypningen i medie- og dokumentasjonsvitenskap.