Skriv ut Lukk vindu


 

Romfysikk, sivilingeniør - master

Fakta

Varighet:5 År
Studiepoeng:300
Gradsnavn:Master i teknologi/sivilingeniør
Opptakskrav:Generell studiekompetanse + SIVING
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:186 814

Beskrivelse av studiet

UiT er unikt plassert for å studere nordlyset og det nære verdensrommet over polområdene. Dette gir store fordeler for forskning i romfysikk.

I studiet vises praktiske problemer knyttet til utvikling av instrumenter som brukes til å gjøre målinger fra jorda eller i verdensrommet. Du vil også arbeide med informasjon som instrumenter på raketter og satellitter leverer fra verdensrommet. Du kan spesialisere deg i radar- og sensorteknikker, optiske observasjoner, måleinstrumenter på raketter og laboratorieeksperimenter.

UiT er med på å bygge en ny radarstasjon, EISCAT_3D, som skal være med på å observere solstormer, romvær og nordlys i Arktis. UiT samarbeider også med Andøya Space Center og gjør at du kan jobbe med rakettprogram, eller med observasjonsprosjekter fra Svalbard. Forskning på verdensrommet er internasjonalt, og studiet gir mulighet for arbeid sammen med både NASA og ESA på mange prosjekter.

I løpet av studiet skal du lære om mange forskjellige sider ved romforskning. Studiet inneholder temaer som meteorer, kosmisk støv og romvær. Du vil også lære om plasmafysikk og radar- og sensorteknikker, og hvordan man bruker raketter til å gjøre observasjoner i verdensrommet.


Oppbygging av studiet

Studieplan
10 stp. 10 stp. 10 stp.
1. sem. (høst) FYS-0100 Generell fysikk - 10 stp. INF-1049 Introduksjon til beregningsorientert programmering - 10 stp. MAT-1001 Kalkulus 1 - 10 stp.
2. sem. (vår) MAT-1002 Kalkulus 2 - 10 stp. MAT-1004 Lineær algebra - 10 stp. STA-1001 Statistikk og sannsynlighet - 10 stp.
3. sem. (høst) FYS-1001 Mekanikk - 10 stp. FYS-2019 Sun, planets and space - 10 stp. MAT-1003 Kalkulus 3 - 10 stp.
4. sem. (vår) FYS-1002 Elektromagnetisme - 10 stp. FYS-1003 Grunnkurs i eksperimentell fysikk - 10 stp. FYS-2000 Quantum mechanics - 10 stp.
5. sem. (høst) FYS-2001 Statistisk fysikk og termodynamikk - 10 stp. FYS-2006 Signal processing - 10 stp. FYS-2009 Introduction to plasma physics - 10 stp.
6. sem. (vår) FIL-0700 Examen philosophicum, Tromsøvarianten - 10 stp. FYS-3003 Space Physics - 10 stp.
7. sem. (høst) FYS-3000 Introduction to satellite and rockets techniques and space instrumentations - 10 stp. HMS-0501 Sikkerhet på laboratoriet, verksted, felt og tokt - 0 stp. HMS-0501 Sikkerhet på laboratoriet, verksted, felt og tokt - 0 stp. HMS-0502 Førstehjelp lab, verksted, felt og tokt - 0 stp. HMS-0502 Førstehjelp lab, verksted, felt og tokt - 0 stp. HMS-0504 Biologisk materiale - 0 stp. HMS-0504 Biologisk materiale - 0 stp. HMS-0506 Introduksjonskurs i strålevern ikke-ioniserende stråling - 0 stp. HMS-0506 Introduksjonskurs i strålevern ikke-ioniserende stråling - 0 stp.
8. sem. (vår) FYS-3002 Techniques for investigating the near-earth space environment - 10 stp.
9. sem. (høst) FYS-3730 Project Paper in Space Physics - 10 stp.
10. sem. (vår) FYS-3931 Master's Thesis in Space Physics - 30 stp.

Hva lærer du?

Studiet bygger videre på kunnskap i matematikk og fysikk fra videregående, og introduserer deg for programmering og statistikk. I

På dette studiet vil du lære om hvilke prosesser som skjer i det nære verdensrommet og området rundt polenee. Blant annet vil du lære om hvordan transport av energi foregår i atmosfæren, og hvordan og hvorfor nordlyset oppstår . Du vil lære om elektromagnetisk stråling, plasmafysikk og teknologi som brukes til utforskning av det nære verdensrom.

Studietinneholder temaer som nordlys, meteorer, kosmisk støv og romvær. Du vil også lære mer om plasmafysikk og radar- og sensorteknikker. Du vil få kunnskap om hvordan man bruker raketter til å gjøre observasjoner i verdensrommet.

Du vil også få mulighet til å gjennomføre et selvstendig prosjekt innenfor romfysikk eller romteknologi.


Undervisning og eksamen

Studiehverdagen består av forelesninger, gruppearbeid og lab. I forelesninger gjennomgås teori og faglige tema. I gruppearbeidet er studentene aktive gjennom løsning av oppgaver og diskusjon rundt problemstillinger. Fagene kan også ha laboratorieøvelser, pc-lab eller feltkurs.

Tidlig i det første semesteret arrangeres det et introseminar med bedriftsbesøk, grundig presentasjon av studiet og forskningen i studieområdet. I løpet av studietiden vil det også være muligheter for ekskursjon til Andøya Space Center, EISCAT og andre foredrag fra bedrifter og forskningsmiljøer som er relevant for deg.

I hvert fag det en muntlig eller skriftlig eksamen, ofte i kombinasjon med hjemmeeksamen, prosjektoppgave eller laboratorierapport. I mange av fagene, spesielt i starten av studiet, kreves obligatoriske oppgaver (arbeidskrav) godkjent for tilgang til eksamen. Eksamensordningen er nærmere beskrevet for hvert enkelt fag i studieprogrammet.

Studiet avsluttes med en masteroppgave. I prosjektarbeid og i masteroppgaver gis individuell veiledning fra instituttets vitenskapelig ansatte. Masteroppgaven kan etter avtale også gjennomføres i, eller i samarbeid med, en bedrift.


Praksis

I studiet inngår minst 6 uker relevant arbeidspraksis, som kan gi nyttig lærdom og gjøre deg bedre rustet for arbeidsmarkedet.

Undervisnings- og eksamensspråk

Studiet er et norskspråklig studieprogram. Det innebærer at både undervisning og eksamensoppgaver gis på norsk de første årene. Etter hvert vil flere og flere fag
være engelskspråklige. Undervisning, pensumlitteratur og eksamensoppgaver vil bli gitt på engelsk, men studenten kan velge å besvare eksamen på enten engelsk eller norsk/skandinavisk.

Pensumlitteraturen for de aller fleste fag er på engelsk.


Utveksling

Det er mulig å dra på utveksling i løpet av studietiden. UiT har utvekslingsavtaler med mange universiteter i hele verden. Studiet har avtaler i Skandinavia, resten av Europa, Nord Amerika og Australia.

Studiet har fagspesifikke avtaler med University of Umeå i Sverige og University of Saskatchewan i Canada.

Et opphold ved Universitetssenteret på Svalbardeller et annet universitet i Norge er også mulig.

Utvekslingsoppholdet anbefales hovedsakelig etter femte semester. For mer informasjon om utveksling, les her.


Jobbmuligheter

I studiet jobber du med komplekse problemer innenfor fysikk, matematikk og programmering med fordypning i romfysikk.

Tidligere studenter har etter studiet fått seg jobb hos blant annet KSAT, Andøya Space Center og NAROM.

Etter endt studiet kan du jobbe med:

Videre studier

Fullført sivilingeniørstudium kvalifiserer for opptak til ph.d.-studier i fysikk, under forutsetning av tilfredsstillende karakternivå.