Skriv ut Lukk vindu


 

Russisk - årsstudium

Fakta

Varighet:1 År
Studiepoeng:60
Gradsnavn:Ingen
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller realkompetanse.
Søknadsfrist:

15.april

1. mars for søkere med realkompetanse.

Søknadskode:186 616

Beskrivelse av studiet

På årsstudiet i russisk vil du få en grundig innføring i russisk språk og kultur. Du vil lære å lese og skrive enkle tekster og føre enkle samtaler på russisk gjennom praktisk øvelse og veiledning fra våre dyktige undervisere. I løpet av studiet vil du lære deg hovedlinjene i moderne russisk grammatikk og uttale. Du vil også skaffe deg en oversikt over deler av russisk kultur, historie og samfunnssystem, og lære om noen av de mest kjente russiske forfatterne og deres verk.

Studiet består av fem enkeltemner som dekker ulike aspekter av russisk språk og kultur. Disse inkluderer russisk grammatikk, uttale, lesing og skriving, samt russisk kultur og litteratur.

Studiet starter om høsten og går over to semestre. Dette gir deg god tid til å fordype deg i faget og utvikle dine ferdigheter gradvis. Studiet er ideelt for deg som ønsker å lære et nytt språk og utforske en annen kultur, samtidig som du får en verdifull akademisk erfaring.


Oppbygging av studiet

Studieplan
10 stp. 10 stp. 10 stp.
1. sem. (høst) RUS-0100 Russisk grunnkurs 1 - 10 stp. RUS-1110 Innføring i russisk litteratur - 10 stp. RUS-1210 Østslavisk og russisk historie 850-1861 - 10 stp.
2. sem. (vår) RUS-1001 Russisk grunnkurs 2 - 20 stp. RUS-1115 Russland i dag: politikk, kultur og samfunn - 10 stp.

Hva lærer du?

Etter fullført årsstudium i russisk skal du ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:
Du

Ferdigheter:
Du kan

Kompetanse:
Du kan


Undervisning og eksamen

Undervisnings-, arbeids- og evalueringsformer tar utgangspunkt i det enkelte emnets karakter og innhold. Eksamen vurderes enten med bokstavkarakterer (A-F) eller bestått/ikke bestått.

Undervisnings- og eksamensspråk

Det formelle undervisningsspråket er norsk. Undervisnings- og eksamensspråk er norsk og russisk. Pensum på engelsk kan forekomme.

Jobbmuligheter

Studiet er et godt utgangspunkt for arbeid i organisasjoner og bedrifter som arbeider med Russland og russiske forhold lokalt og internasjonalt. De som har studert russisk ved UiT, har jobber innenfor mange ulike sektorer, bl.a. diplomati, Forsvaret, Barentssekretariatet, journalistikk, næringsliv og skoleverk.

Videre studier

Etter årsstudiet i russisk kan du ta ett semester med fordypning i russisk (2000-nivå), det vil si ett semester med emner som bygger på årsstudiet.

Studiet kan også brukes som en del av et bachelorstudium eller lektorutdanningen i språk og samfunnsfag. Årsstudiet inneholder ikke ex.phil. eller ex.fac. Dersom du vet at du vil ta en grad ved universitetet, vil det derfor være enklere for deg å begynne direkte på et flerårig program.

Dersom du fullfører en bachelor med fordypning i russisk (80 studiepoeng), kan du søke opptak til master i russisk.